For at få vist videooptagemenuen skal du trykke på G og vælge fanen 1 (videooptagemenu).

Knappen G

Se også

For menustandarder, se “Standarder for videooptagemenu” (0 Standardindstillinger for videooptagemenu).