For at fokusere i manuel fokusindstilling (0 Manuelt fokus) skal du dreje objektivfokusringen, til motivet er i fokus. For at forstørre billedet på skærmen for præcist fokus skal du trykke på knappen X (0 Eksempelvisning af zoom i Live View).

Knappen X

Du kan også aktivere fremhævelse af fokus, som anvender farvede omrids til at indikere genstande, som er i fokus. For at aktivere fremhævelse af fokus skal du trykke på knappen i og vælge en anden indstilling end Fra for Fremhævelsesniveau (0 Anvendelse af knappen i).

Område i fokus

Eksempelvisning af fokus under Live View

For midlertidigt at vælge maksimumblænde for forbedret eksempelvisning af fokus under Live View skal du trykke på knappen Pv; indikatoren for maksimumblænde (0 Live View-visning) vises. For at sætte blænden tilbage til den oprindelige værdi skal du trykke på knappen igen eller fokusere ved hjælp af autofokus. Hvis udløserknappen er trykket helt ned for at tage et billede under eksempelvisning af fokus, vender blænden tilbage til den oprindelige værdi, fra før billedet blev taget.