Nikon D850-digitalkamera

Type

Effektive pixels

Billedsensor

Opbevaring

Søger

Objektiv

Lukker

Lukkerudløsning

Eksponering

Fokus

Flash

Hvidbalance

Bracketing

Live View

Video

Skærm

Billedvisning

Grænseflade

Wi-Fi/Bluetooth

Understøttede sprog

Strømkilde

Stativgevind

Mål/vægt

Anvendelsesområde

  • Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse med standarderne og retningslinjerne for Camera and Imaging Products Association (CIPA).
  • Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet batteri.
  • Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.

MH-25a batterioplader

Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:

m Vekselstrøm, p Jævnstrøm, q Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).

Genopladeligt EN-EL15a Li-ion-batteri

Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.

Varemærkeinformation

IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes under licens. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple-logoerne, iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og/eller andre lande. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons Attribution 3.0-licens. PictBridge er et varemærke tilhørende Camera and Imaging Products Association (CIPA). XQD er et varemærke tilhørende Sony Corporation. SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af sådanne mærker hos Nikon Corporation er under licens.

Alle andre varemærker nævnt i denne brugervejledning eller anden dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Understøttede standarder

  • DCF version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) er en standard, der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at sikre kompatibilitet mellem de forskellige mærker.
  • Exif version 2.31: Kameraet understøtter Exif (Exchangeable Image File Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.31, en standard, der gør det muligt at anvende information, som er gemt sammen med billederne, til at optimere farvegengivelsen ved udskrivning på Exif-kompatible printere.
  • PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem digitalkamera- og printerindustrien, som gør det muligt at udskrive billeder direkte på en printer uden først at overføre dem til en computer.
  • HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for multimediegrænseflader, som anvendes inden for forbrugerelektronik og A/V-enheder, og som kan overføre audiovisuelle data- og styresignaler til HDMI-kompatible enheder via en enkelt kabeltilslutning.

Overensstemmelsesmærkning

De standarder, kameraet overholder, kan ses ved hjælp af indstillingen Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen (0 Overensstemmelsesmærkning).

FreeType-licens (FreeType2)

Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.

MIT-licens (HarfBuzz)

Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheder forbeholdes.