I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i søgeren, på kontrolpanelet og på skærmen.

Kontrolpanel Søger
B
(blinker)
B
(blinker)

Objektivblænderingen er ikke indstillet til den mindste blænde.

Indstil ringen til den mindste blændeåbning (højeste blændeværdi; 0 Objektivtyper).

Kontrolpanel Søger
H d

Lavt batteriniveau.

Klargør et fuldt opladet ekstrabatteri (0 Oplad batteriet, Batteriniveau).

Kontrolpanel Søger
H
(blinker)
d
(blinker)

Batteriet er afladet.

Genoplad eller udskift batteriet (0 Oplad batteriet, Batteriniveau, Andet tilbehør).

Batteriet kan ikke anvendes.

Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Der sidder et meget afladet, genopladeligt Li-ion-batteri eller et batteri købt hos tredjepartsforhandler, enten i kameraet eller i det ekstra multifunktionsbatterigreb MB-D18.

Udskift batteriet, eller genoplad batteriet, hvis det genopladelige Li-ion-batteri er afladet.

Batteriets temperatur er høj.

Fjern batteriet, og vent, til det er kølet af.

Kontrolpanel Søger
F F

Intet objektiv monteret eller et ikke-CPU objektiv er monteret uden angivelse af maksimumblænde. Blænde vist i stop fra maksimumblænde.

Blændeværdien vises, hvis maksimumblænden er angivet (0 Ikke-CPU-objektiver).

Kontrolpanel Søger
F H
(blinker)

Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus.

Komponér om, eller fokusér manuelt (0 "Peg og skyd"-fotografering, Manuelt fokus).

Kontrolpanel Søger
(Eksponeringsindikatorer og lukkertids- eller blændevisning blinker)

Motiv for lyst; billedet bliver overeksponeret.

Motiv for mørkt; billedet bliver undereksponeret.

Kontrolpanel Søger
A
(blinker)
A
(blinker)

A valgt i eksponeringsindstilling S.

Skift lukkertiden, eller vælg manuel eksponeringsindstilling (0 S: Lukkertidsprioriteret automatik, M: Manuel).

Kontrolpanel Søger
%
(blinker)
%
(blinker)

% valgt i eksponeringsindstilling S.

Skift lukkertiden, eller vælg manuel eksponeringsindstilling (0 S: Lukkertidsprioriteret automatik, M: Manuel).

Kontrolpanel Søger
1
(blinker)
k
(blinker)

Billedbehandlingen er i gang.

Vent, til behandlingen er færdig.

Kontrolpanel Søger
c
(blinker)

Billedet kan være undereksponeret, hvis indikatoren blinker i 3 sek., efter at flashen udløses.

Kontrollér billedet på skærmen; hvis det er undereksponeret, skal du justere indstillingerne og prøve igen.

Kontrolpanel Søger
Y
(blinker)

Der er monteret en flashenhed, der ikke understøtter rød-øje-reduktion, og flashsynkroniserings-indstillingen er indstillet til rød-øje-reduktion.

Skift flashsynkroniseringsindstilling, eller anvend en flashenhed, der understøtter rød-øje-reduktion (0 Valg af flashindstilling, CLS-kompatible flashenheder).

Kontrolpanel Søger
n
(blinker)
j
(blinker)

Hukommelse utilstrækkelig til at optage flere billeder ved de aktuelle indstillinger, eller kameraet er løbet tør for fil- eller mappenumre.

Kontrolpanel Søger
O
(blinker)
O
(blinker)

Funktionsfejl i kamera.

Udløs lukkeren. Hvis fejlen varer ved eller forekommer jævnligt, skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Skærm Kontrolpanel
Intet hukommelseskort. S

Kameraet kan ikke registrere hukommelseskort.

Sluk kameraet, og bekræft, at kortet sidder korrekt (0 Isæt batteriet og et hukommelseskort).

Skærm Kontrolpanel
Der er ingen adgang til dette hukommelseskort.
Isæt et andet kort.
W, R
(blinker)

Fejl i adgang til hukommelseskort.

  • Anvend et Nikon-godkendt kort (0 Godkendte hukommelseskort).
  • Hvis fejlen varer ved efter, at kortet gentagne gange er blev skubbet ud og sat i igen, kan kortet være beskadiget. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Ude af stand til at oprette ny mappe.

Slet nogle filer, eller isæt et nyt hukommelseskort, når du har kopieret vigtige billeder over på en computer eller en anden enhed (0 Isæt batteriet og et hukommelseskort, Sletning af billeder, Godkendte hukommelseskort).

Skærm Kontrolpanel
m W, O
(blinker)

Kameraet kan ikke håndtere Eye-Fi-kort.

  • Kontrollér, at Eye-Fi-kortets firmware er opdateret.
  • Kopiér filer på Eye-Fi-kortet over på en computer eller anden enhed, og formatér kortet, eller isæt et nyt.
Skærm Kontrolpanel
Hukommelseskortet er låst. Slå kontakten til skrivebeskyttelse fra. W, X
(blinker)

Hukommelseskortet er låst (skrivebeskyttet).

Skub kortets skrivebeskyttelsesknap over i positionen "skriv" (0 Skrivebeskyttelsesknappen).

Skærm Kontrolpanel
Ikke tilgængelig, hvis Eye-Fi-kortet er låst. W, O
(blinker)

Eye-Fi-kortet er låst (skrivebeskyttet).

Skub kortets skrivebeskyttelsesknap over i positionen "skriv" (0 Skrivebeskyttelsesknappen).

Skærm Kontrolpanel
Dette kort er ikke formateret.
Formater kortet.
[C]
(blinker)

Hukommelseskortet er ikke formateret til anvendelse i kameraet.

Formatér hukommelseskortet, eller isæt et nyt hukommelseskort (0 Formater hukommelseskort, Godkendte hukommelseskort).

Skærm Kontrolpanel
Live View kan ikke startes. Vent et øjeblik.

Kameraets indvendige temperatur er høj.

Vent til de indre kredsløb er kølet ned, inden Live View-fotografering eller optagelse af video genoptages.

Skærm Kontrolpanel
Mappen indeholder ingen billeder.

Der er ingen billeder valgt til billedvisning fra hukommelseskort eller mappe(r).

Vælg mappe med billeder fra menuen Billedvisningsmappe, eller isæt et andet hukommelseskort med billeder på (0 Isæt batteriet og et hukommelseskort, Billedvisningsmappe).

Skærm Kontrolpanel
Alle billeder er skjulte.

Alle billeder i den aktuelle mappe er skjulte.

Der kan ikke vises nogen billeder, før der er valgt en anden mappe, eller Skjul billede har været anvendt til at tillade visning af mindst ét billede (0 Skjul billede).

Skærm Kontrolpanel
Denne fil kan ikke vises.

Filen er blevet oprettet eller ændret på en computer eller med et kamera fra en anden producent, eller filen er beskadiget.

Filen kan ikke vises på kameraet.

Skærm Kontrolpanel
Denne fil kan ikke vælges.

Det valgte billede kan ikke retoucheres.

Billeder oprettet med andre enheder kan ikke retoucheres.

Skærm Kontrolpanel
Denne video kan ikke redigeres.

Den valgte video kan ikke redigeres.

  • Videoer oprettet med andre enheder kan ikke redigeres.
  • Videoer skal have en længde på mindst to sekunder (0 Beskæring af videoer).
Skærm Kontrolpanel
Kontrollér printer.

Printerfejl.

Kontrollér printer. Genoptag udskrivning ved at vælge Fortsæt (hvis tilgængelig) *.

Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.

Skærm Kontrolpanel
Kontrollér papir.

Papiret i printeren har ikke den valgte størrelse.

Ilæg papir i den korrekte størrelse, og vælg Fortsæt *.

Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.

Skærm Kontrolpanel
Papirstop.

Papiret sidder fast i printeren.

Afhjælp papirstoppet, og vælg Fortsæt *.

Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.

Skærm Kontrolpanel
Mangler papir.

Printeren er løbet tør for papir.

Ilæg papir i den valgte størrelse, og vælg Fortsæt *.

Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.

Skærm Kontrolpanel
Kontrollér blæk.

Blækfejl.

Kontrollér blæk. For at genoptage udskrivning skal du vælge Fortsæt *.

Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.

Skærm Kontrolpanel
Mangler blæk.

Printeren mangler blæk.

Isæt nye blækpatroner, og vælg Fortsæt *.

Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.