Lysmålingen afgør, hvordan kameraet indstiller eksponeringen. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

For at vælge en lysmålingsindstilling skal du trykke på knappen Y og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises i søgeren og på kontrolpanelet.

Knappen Y

Primært kommandohjul

Kontrolpanel

Søger

Data om ikke-CPU objektiv

Ved at angive brændvidde og maksimumblænde for ikke-CPU-objektiver ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 Ikke-CPU-objektiver) gør du det muligt for kameraet at anvende color matrix-lysmåling, når der er valgt matrix, som forbedrer nøjagtigheden af centervægtet lysmåling og spotmåling. Centervægtet lysmåling anvendes, hvis højlysvægtet lysmåling er valgt med ikke-CPU-objektiver, eller hvis matrix-lysmåling er valgt med ikke-CPU-objektiver uden tilhørende objektivdata. Bemærk, at centervægtet lysmåling muligvis også anvendes, hvis højlysvægtet lysmåling er valgt med visse CPU-objektiver (AI-P NIKKOR-objektiver og AF-objektiver, der ikke er af typen G, E eller D; 0 Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D).

Se også

For information om:

  • Valg af, om matrix-lysmåling anvender ansigtsgenkendelse, se A > Brugerindstilling b5 (Matrix-lysmåling, 0 Matrix-lysmåling).
  • At foretage separate justeringer for optimal eksponering til hver lysmålingsmetode, se A > Brugerindstilling b7 (Finindstill. af optimal eksp., 0 Finindstill. af optimal eksp.).