Klassificér billeder, eller markér dem til eventuel senere sletning. Du kan også få vist klassificeringerne i NX Studio. Klassificering er ikke tilgængelig ved beskyttede billeder.

 1. Vælg et billede.

  Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i fuldskærmsvisning.

 2. Vis billedvisningsindstillingerne.

  Tryk på knappen i for at få vist billedvisningsindstillingerne.

  Knappen i

 3. Vælg Klassificering.

  Markér Klassificering, og tryk på 2.

 4. Vælg en klassificering.

  Tryk på 4 eller 2 for at vælge en klassificering mellem nul og fem stjerner, eller vælg d for at markere billedet til eventuel senere sletning. Tryk på J for at afslutte handlingen.

Klassificering af billeder ved hjælp af knappen Fn2

Hvis Klassificering er valgt for brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Knappen Fn2, kan billederne klassificeres ved at holde knappen Fn2 nede og trykke på 4 eller 2 (0 Brugerd. knaptilknytning).