Følg nedenstående trin for at montere en ekstra flashenhed på kameraet og tage billeder ved hjælp af flashen.

Se også

For information om anvendelse af flere fjernbetjente flashenheder, se "Ekstra flashenheder" (0 Ekstra flashenheder).

 1. Montér enheden på tilbehørsskoen.

  Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.

 2. Tænd kameraet og flashenheden.

  Flashen begynder at lade op; flashindikatoren (c) vises i søgeren, når opladningen er færdig.

 3. Justér indstillingerne for flash.

  Vælg flashindstilling (0 Flashindstillinger) og flashstyringsindstilling (0 Fotografering med flash på kamera).

 4. Justér lukkertid og blænde.

 5. Tag billeder.

Flashenheder fra tredjepartsforhandlere

Kameraet kan ikke anvendes med flashenheder, der ville påføre kameraets X-kontakter spændinger på over 250 V eller kortslutte kontakterne på tilbehørsskoen. Brug af sådanne flashenheder kan ikke alene påvirke normal anvendelse af kameraet, men også beskadige kameraets flashsynkroniseringskredsløb og/eller flashen.

Lukkertid

Lukkertid kan indstilles som følger, når der anvendes en ekstra flashenhed:

Indstilling Lukkertid
P, A Automatisk indstillet af kameraet (1/250 sek.–1/60 sek.) *
S Værdi valgt af bruger (1/250 sek.–30 sek.)
M Værdi valgt af bruger (1/250 sek.–30 sek., Bulb (A), Langtidseksponering (%))

Lukkertiden kan indstilles på helt op til 30 sek., hvis flashindstillingerne langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin eller langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion er valgt som flashindstilling.

Synk.-stikket

Der kan tilsluttes et synkroniseringskabel til synk.-stikket efter behov. Tilslut ikke yderligere flashenheder via synkroniseringskabel ved udførelse af synkronisering med bagerste lukkergardin i flash-fotografering med en flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko.

i-TTL-flashstyring

Når en CLS-kompatibel flashenhed indstilles til TTL, vælger kameraet automatisk en af følgende typer flashstyring:

 • i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashenheden udsender en serie af næsten usynlige præ-flash (skærm præ-flash) umiddelbart før den primære flash. Præflash reflekteret fra genstande overalt i billedet opfanges af en RGB-sensor med omtrent 180 K (180000) pixels og analyseres kombineret med afstandsinformation fra matrix-lysmålingssystemet for at justere flashudladningen for naturlig balance mellem hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Hvis type G-, E- eller D-objektiver anvendes, bliver afstandsinformationen medtaget ved beregning af flashens udladning. Præcisionen af beregningen kan øges for ikke-CPU-objektiver ved at angive objektivdata (brændvidde og maksimumblænde; 0 Ikke-CPU-objektiver). Ikke tilgængelig, når der anvendes spotmåling.
 • Standard i-TTL-udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashudladningen justeres for at give en belysning i billedet ved standardniveau; baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af detaljer i baggrunden, eller når der anvendes eksponeringskompensation. Standard i-TTL-udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer aktiveres automatisk, når der anvendes spotmåling.