For at få vist Min Menu skal du trykke på G og vælge fanen O (Min Menu).

Knappen G

Indstillingen MIN MENU kan anvendes til at oprette og redigere en brugerindstillet liste over indstillinger for menuerne billedvisning, optagelse af billeder, optagelse af video, brugerindstillinger, opsætning og retouchering for hurtig adgang (op til 20 punkter). Hvis du ønsker det, kan seneste indstillinger vises i stedet for Min Menu (0 Seneste indstillinger).

Indstillinger kan tilføjes, slettes og omfordeles som beskrevet nedenfor.

Tilføjelse af indstillinger til Min Menu

 1. Vælg Tilføj elementer.

  I Min Menu (O) skal du markere Tilføj elementer og trykke på 2.

 2. Vælg en menu.

  Markér navnet på den menu, der indeholder indstillingen, du ønsker at tilføje, og tryk på 2.

 3. Vælg et element.

  Markér det ønskede menuelement, og tryk på J.

 4. Placér det nye element.

  Tryk på 1 eller 3 for at flytte det nye element op eller ned i Min menu. Tryk på J for at tilføje det nye element.

 5. Tilføj flere elementer.

  De aktuelt viste elementer i Min Menu markeres med flueben. Elementer indikeret af ikonet V kan ikke vælges. Gentag trin 1–4 for at vælge ekstra elementer.

Sletning af indstillinger på Min menu

 1. Vælg Fjern elementer.

  I Min Menu (O) skal du markere Fjern elementer og trykke på 2.

 2. Vælg elementer.

  Markér elementer, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Valgte elementer indikeres med flueben.

 3. Slet de valgte elementer.

  Tryk på J. Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på J igen for at slette de valgte elementer.

Sletning af elementer i Min menu

For at slette det aktuelt markerede element i Min menu skal du trykke på knappen O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på O (Q) igen for at fjerne det valgte element fra Min menu.

Omorganisering af indstillinger i Min menu

 1. Vælg Opstil elementer.

  I Min Menu (O) skal du markere Opstil elementer og trykke på 2.

 2. Vælg et element.

  Markér det element, du ønsker at flytte, og tryk på J.

 3. Placér elementet.

  Tryk på 1 eller 3 for at flytte elementet op eller ned i Min Menu, og tryk på J. Gentag trin 2–3 for at placere ekstra elementer igen.

 4. Afslut, og gå til Min menu.

  Tryk på knappen G for at vende tilbage til Min menu.

  Knappen G

Seneste indstillinger

For at få vist de tyve senest anvendte indstillinger skal du vælge m SENESTE INDSTILLINGER for O MIN MENU > Vælg fane.

 1. Vælg Vælg fane.

  I Min Menu (O) skal du markere Vælg fane og trykke på 2.

 2. Vælg m SENESTE INDSTILLINGER.

  Markér m SENESTE INDSTILLINGER, og tryk på J. Navnet på menuen skifter fra "MIN MENU" til "SENESTE INDSTILLINGER".

Menuelementerne bliver tilføjet øverst i menuen Seneste indstillinger, efterhånden som de anvendes. For at få vist Min menu igen skal du vælge O MIN MENU for m SENESTE INDSTILLINGER > Vælg fane.

Fjernelse af elementer fra menuen Seneste Indstillinger

For at fjerne et element fra menuen Seneste indstillinger skal du markere det og trykke på knappen O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på O (Q) igen for at slette det valgte element.