Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) kan hvidbalancen "finindstilles" til at kompensere for variationer i lyskildens farve eller til at anvende et bestemt farvestik i et billede.

 1. Få vist indstillinger for finindstilling.

  Markér en hvidbalance-indstilling, og tryk på 2 (hvis der vises en undermenu, skal du vælge den ønskede indstilling og trykke på 2 igen for at få vist indstillingerne for finindstilling; for information om finindstilling af forudindstillet manuel hvidbalance, se side 0 Finindstilling af forudindstillet hvidbalance).

 2. Finindstil hvidbalancen.

  Anvend multivælgeren til at finindstille hvidbalancen. Hvidbalancen kan finindstilles på aksen for gul (A)–blå (B) i trin på 0,5 og på aksen for grøn (G)–lilla (M) i trin på 0,25. Den vandrette (blå-gule) akse svarer til farvetemperatur, mens den lodrette (grøn-lilla) akse har effekter, der ligner dem i farvekompensationsfiltrene (CC). Den vandrette akse styres i trin svarende til omtrent 5 mired, og den lodrette akse styres i trin på 0,05 enheder for spredning af tæthed.

  Koordinater

  Justering

 3. Tryk på J.

  Tryk på J for at gemme indstillingerne og vende tilbage til billedoptagemenuen. Hvis hvidbalancen er blevet finindstillet, vises en asterisk ("U") på kontrolpanelet.

Finindstilling i Live View

For at finindstille hvidbalancen under Live View skal du holde knappen U nede, mens du anvender multivælgeren. Tryk på 4 eller 2 for Gul–Blå, og tryk på 1 eller 3 for Grøn–Lilla.

Knappen U

Finindstilling af hvidbalance

Farverne på akserne til finindstilling er relative og ikke absolutte. Hvis du for eksempel flytter markøren til B (blå), når der er valgt en "varm" indstilling såsom J (Glødelampe) for hvidbalance, bliver billederne en smule "køligere", men de bliver rent faktisk ikke blå.

"Mired"

Enhver ændring af farvetemperatur producerer en større forskel i farven ved lave farvetemperaturer end ved høje farvetemperaturer. For eksempel medfører en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K end ved 6000 K. Mired, der beregnes ved at gange den omvendte farvetemperatur med 10 6, er et mål for farvetemperatur, der tager højde for sådanne variationer, og er som sådan enheden, der anvendes i kompensationsfiltre til farvetemperatur. F.eks.:

 • 4000 K–3000 K (en forskel på 1000 K) = 83 mired
 • 7000 K-6000 K (en forskel på 1000 K) = 24 mired