Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedsstyring i billedoptagemenuen, justeres ISO-følsomheden automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved værdien valgt af brugeren (ISO-følsomheden justeres tilsvarende, når der anvendes flash).

 1. Vælg Auto ISO-følsomhedsstyring.

  Vælg ISO-følsomhedsindstillinger i billedoptagemenuen, markér Auto ISO-følsomhedsstyring, og tryk på 2.

 2. Vælg Til.

  Markér Til, og tryk på J (hvis Fra er valgt, forbliver ISO-følsomheden fastsat ved den brugervalgte værdi).

 3. Justér indstillingerne.

  Den højeste værdi for auto ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af Maksimal følsomhed (mindsteværdien for auto ISO-følsomhed indstilles automatisk til ISO 64; bemærk, at hvis ISO-følsomheden valgt af brugeren er højere end den valgt for Maksimal følsomhed, anvendes den brugervalgte værdi i stedet). I eksponeringsindstillingerne P og A justeres følsomheden kun, hvis billedet ville blive undereksponeret ved lukkertiden valgt for Mindste lukkertid (1/4000–30 sek. eller Auto; i indstillingerne S og M, justeres ISO-følsomheden for optimal eksponering ved lukkertiden valgt af brugeren). Hvis Auto er valgt, vælger kameraet den mindste lukkertid baseret på objektivets brændvidde; valg af korte lukkertider ved fotografering af motiver, der bevæger sig hurtigt, reducerer slør. Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket.

  For at vælge den maksimale ISO-følsomhed til billeder taget ved hjælp af en ekstra flashenhed skal du anvende Maksimal følsomhed med M. Valg af Samme som uden flash indstiller den maksimale ISO-følsomhed for flash-fotografering til den værdi, der aktuelt er valgt for Maksimal følsomhed.

Når Til er valgt, vises ISO AUTO i søgeren og på kontrolpanelet. Når følsomheden ændres fra den brugervalgte værdi, blinker disse indikatorer, og den ændrede værdi vises i søgeren og på kontrolpanelet.

Mindste lukkertid

Automatisk valg af lukkertid kan finindstilles ved at markere Auto og trykke på 2: eksempelvis kan værdier, der er kortere end de sædvanligvis automatisk valgte, anvendes med teleobjektiver for at reducere slør. Bemærk dog, at funktionerne Auto kun er tilgængelige med CPU-objektiver; hvis et ikke-CPU-objektiv anvendes uden objektivdata, fastsættes mindste lukkertid ved 1/30 sek. Lukkertiderne kan falde til under det valgte minimum, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved ISO-følsomheden valgt for Maksimal følsomhed.

Slå Auto ISO-følsomhedsstyring til eller fra

Du kan slå auto ISO-følsomhedsstyring til eller fra ved at trykke på knappen S (Q) og dreje det sekundære kommandohjul. Kontrolpanelet og søgeren viser ikonerne ISO AUTO, når auto ISO-følsomhedsstyring er slået til, og ISO, når den er slået fra.

Auto ISO-følsomhedsstyring

Når der anvendes flash, indstilles den mindste lukkertid til værdien valgt for Mindste lukkertid, medmindre denne værdi er kortere end brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed, 0 Flashsynk.hastighed) eller længere end brugerindstilling e2 (Flashlukkertid, 0 Flashlukkertid); i givet fald anvendes værdien valgt for brugerindstilling e2 i stedet for. Bemærk, at ISO-følsomhed muligvis øges automatisk, når auto ISO-følsomhedsstyring anvendes i kombination med flashindstillinger i langtidssynkronisering (tilgængelige med kompatible ekstra flashenheder), hvilket muligvis hindrer kameraet i at vælge lange lukkertider.

Se også

For information om valg af den reference, der anvendes til at indstille eksponeringen ved brug af flash sammen med auto ISO-følsomhedsstyring, se A > Brugerindstilling e4 (Auto M ISO-følsomhedsstyr., 0 Auto M ISO-følsomhedsstyr.).