Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på et 64 GB Sony QD-G64E XQD-kort ved forskellige indstillinger for billedkvalitet, billedstørrelse og billedområde (gældende fra september 2017).

FX-billedområdet (36×24) *

Billedkvalitet Billedstørrelse Filstørrelse 1 Antal billeder 1 Bufferkapacitet 2
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
12 bit
Large 41,5 MB 763 170
Medium 30,0 MB 1000 94
Small 21,9 MB 1400 56
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
14 bit
Large 51,6 MB 589 51
NEF (RAW),
Komprimeret,
12 bit
Large 34,2 MB 1000 200
NEF (RAW),
Komprimeret,
14 bit
Large 43,8 MB 865 74
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
12 bit
Large 70,3 MB 763 55
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
14 bit
Large 92,0 MB 589 29
TIFF (RGB) Large 134,6 MB 408 32
Medium 76,6 MB 718 35
Small 34,9 MB 1500 39
JPEG fine 3 Large 22,0 MB 1900 200
Medium 12,6 MB 3200 200
Small 6,6 MB 6700 200
JPEG normal 3 Large 11,5 MB 3800 200
Medium 6,8 MB 6400 200
Small 3,4 MB 13.000 200
JPEG basic 3 Large 4,2 MB 7400 200
Medium 2,8 MB 12.500 200
Small 1,8 MB 24.500 200

Inkluderer billeder taget med ikke-DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk DX-beskæring.

Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.

Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Kan falde i visse situationer, eksempelvis ved billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne (""), eller hvis automatisk forvrængningskontrol er slået til.

Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Valg af en billedkvalitetsindstilling, der er markeret med en stjerne (""; optimal komprimering) øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapaciteten falder tilsvarende.

Billedområdet DX (24 × 16)*

Billedkvalitet Billedstørrelse Filstørrelse 1 Antal billeder 1 Bufferkapacitet 2
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
12 bit
Large 19,4 MB 1700 200
Medium 14,1 MB 2300 200
Small 11,0 MB 3000 200
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
14 bit
Large 23,9 MB 1300 200
NEF (RAW),
Komprimeret,
12 bit
Large 15,9 MB 2300 200
NEF (RAW),
Komprimeret,
14 bit
Large 19,8 MB 1900 200
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
12 bit
Large 30,8 MB 1700 200
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
14 bit
Large 40,2 MB 1300 200
TIFF (RGB) Large 58,4 MB 936 113
Medium 33,3 MB 1600 200
Small 15,6 MB 3400 200
JPEG fine 3 Large 10,1 MB 4200 200
Medium 6,2 MB 6900 200
Small 3,4 MB 12.900 200
JPEG normal 3 Large 5,3 MB 8200 200
Medium 3,3 MB 13.500 200
Small 1,8 MB 24.500 200
JPEG basic 3 Large 2,4 MB 15.900 200
Medium 1,7 MB 25.100 200
Small 1,0 MB 43.100 200

Inkluderer billeder taget med DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk DX-beskæring.

Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.

Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Kan falde i visse situationer, eksempelvis ved billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne (""), eller hvis automatisk forvrængningskontrol er slået til.

Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Valg af en billedkvalitetsindstilling, der er markeret med en stjerne (""; optimal komprimering) øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapaciteten falder tilsvarende.

d2—Maks. kont. udløsning (0 Maks. kont. udløsning)

Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 200.