GPS-enheden GP-1/GP-1A (forhandles separat) kan tilsluttes til kameraets 10-bens multistik (0 Andet tilbehør) ved hjælp af kablet, der følger med GP-1/GP-1A, så information om kameraets aktuelle position kan optages, når der skal tages og vises billeder i billedinformationsvisningen for billedvisning (0 Billedinformation). Sluk kameraet før tilslutning af GP-1/ GP-1A; for yderligere information, se brugervejledningen til GP-1/GP-1A.

Indstillinger i opsætningsmenuen

Punktet Lokationsdata i opsætningsmenuen indeholder indstillingerne, der er anført nedenfor.

  • Position: Den aktuelle breddegrad, længdegrad, højde over havet og UTC (Coordinated Universal Time).
  • Indstill. for ekstern GPS-enhed > Standbytimer: Vælg, om standbytimeren aktiveres eller ej, når der er monteret en GPS-enhed.

  • Indstill. for ekstern GPS-enhed > Indstil klokkeslæt via satellit: Vælg Ja for at synkronisere kameraets ur med tiden fra GPS-enheden.

Ikonet o

Forbindelsesstatus vises af ikonet o:

  • o (statisk): Lokationsdata indhentet.
  • o (blinker): GP-1/GP-1A søger efter signal. Billeder, der tages, mens ikonet blinker, indeholder ikke lokationsdata.
  • Intet ikon: Der er ikke modtaget nye lokationsdata fra GP-1/GP-1A i mindst to sekunder. Billeder, der tages, når ikonet o ikke vises, indeholder ikke lokationsdata.

Smartenheder

For at downloade lokationsdata fra en smartenhed og indlejre dem på efterfølgende billeder skal du etablere en trådløs forbindelse, aktivere funktionen for lokationsdata i app´en SnapBridge og vælge Ja for Lokationsdata > Download fra smartenhed i kameraets opsætningsmenu (0 Lokationsdata).

UTC (Coordinated Universal Time)

GPS-enheden registrerer UTC-data, som ikke er afhængige af kameraets ur.