Aktiv D-Lighting

Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i markeringer og skygger og opretter billeder med naturlig kontrast. Funktionen kan anvendes til motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved fotografering af meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller ved fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Funktionen er mest effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling (0 Lysmåling).

Aktiv D-Lighting fra

Aktiv D-Lighting: Y Auto

"Aktiv D-Lighting" sammenlignet med "D-Lighting"

Indstillingerne Aktiv D-Lighting i billedoptagemenuen og videooptagemenuen justerer eksponeringen før optagelse for at optimere det dynamiske område, mens indstillingen D-Lighting i retoucheringsmenuen (0 D-Lighting) lysner skygger på billederne efter optagelse.

Aktiv D-Lighting

Støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan forekomme på billeder taget med Aktiv D-Lighting. Ujævne skygger er muligvis synlige ved nogle motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke anvendes ved høje ISO-følsomheder (Høj 0,3–Høj 2).

For at anvende Aktiv D-Lighting:

 1. Vælg Aktiv D-Lighting.

  Markér Aktiv D-Lighting i billedoptagemenuen, og tryk på 2.

 2. Vælg en indstilling.

  Markér den ønskede indstilling, og tryk på J. Hvis YAuto er valgt, justerer kameraet automatisk Aktiv D-Lighting i henhold til optageforholdene (i eksponeringsindstilling M svarer Y Auto dog til Q Normal).

Aktiv D-Lighting og videoer

Hvis Samme som billedindstillinger er valgt for Aktiv D-Lighting i videooptagemenuen, og Auto er valgt i billedoptagemenuen, optages videoer ved en indstilling svarende til Normal. Aktiv D-Lighting kan ikke anvendes ved billedstørrelserne 1920 × 1080 (slowmotion) og 3840 × 2160.

Se også

For information om variation af Aktiv D-Lighting over en serie af billeder, se "Bracketing" (0 Bracketing).

High Dynamic Range (HDR)

Når High Dynamic Range (HDR) anvendes til motiver med høj kontrast, bevarer den detaljer i markeringer og skygger ved at kombinere to billeder taget ved forskellig eksponering. HDR er mest effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling (0 Lysmåling; ved spotmåling eller centervægtet lysmåling og anvendelse af ikke-CPU objektiv svarer en eksponeringsforskel på Auto til cirka 2 EV). Den kan ikke kombineres med visse kamerafunktioner, herunder NEF-optagelse (RAW), flashbelysning (0 Ekstra flashenheder), bracketing (0 Bracketing), multieksponering, fokusskift, time-lapse og lukkertiderne A og %.

Første eksponering (mørkere)

+

Anden eksponering (lysere)

Kombineret HDR-billede

 1. Vælg HDR (high dynamic range).

  Markér HDR (high dynamic range) i billedoptagemenuen, og tryk på 2.

 2. Vælg en indstilling.

  Markér HDR-indstilling, og tryk på 2.

  Markér én af følgende, og tryk på J.

  • For at tage en serie af HDR-billeder skal du vælge 0 Til (serie). HDR-optagelsen fortsætter, til du vælger Fra for HDR-indstilling.
  • For at tage ét HDR-billede skal du vælge Til (enkelt billede). Normal optagelse genoptages automatisk efter oprettelsen af et enkelt HDR-billede.
  • For at afslutte uden at oprette flere HDR-billeder skal du vælge Fra.

  Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede) er valgt, vises ikonet y på kontrolpanelet.

 3. Vælg eksponeringsforskellen.

  For at vælge forskellen i eksponering mellem de to billeder skal du markere Eksponeringsforskel og trykke på 2.

  Indstillingerne for eksponeringsforskel vises. Markér en indstilling, og tryk på J. Vælg høje værdier for motiver med høj kontrast; bemærk dog, at ved valg af en højere værdi end der kræves, opnås muligvis ikke de ønskede resultater; hvis Auto er valgt, justerer kameraet automatisk eksponeringen, så den passer til motivtypen.

 4. Vælg graden af udjævning.

  For at vælge graden af udjævning for grænserne mellem de to billeder skal du markere Udjævning og trykke på 2.

  Indstillingerne for udjævning vises. Markér en indstilling, og tryk på J. Høje værdier giver et mere jævnt komponeret billede. Ujævne skygger er muligvis synlige ved nogle motiver.

 5. Komponér et billede, fokusér og optag.

  Kameraet tager to eksponeringer, når udløserknappen trykkes helt ned. "l y" blinker på kontrolpanelet, og l u blinker i søgeren, når billederne kombineres; der kan ikke tages billeder, før optagelsen er fuldført. Uanset den aktuelt valgte indstilling for udløserindstilling tages der kun ét billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.

  Hvis Til (serie) er valgt, slukker HDR kun, når Fra er valgt for HDR-indstilling; hvis Til (enkelt billede) er valgt, slukker HDR automatisk, når billedet er taget. Ikonet y forsvinder fra visningen, når HDR-optagelsen afsluttes.

Komposition af HDR-billeder

Billedets kanter beskæres. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås, hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelsen. Det anbefales at anvende stativ. Afhængigt af motivtypen kan der forekomme skygger omkring lyse motiver, eller der kan forekomme glorier omkring mørke motiver; denne effekt kan reduceres ved at justere graden af udjævning.

Knappen BKT

Hvis HDR (high dynamic range) er valgt for brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Knappen BKT + y (0 Brugerd. knaptilknytning), kan du vælge HDR-indstilling ved at trykke på knappen BKT og dreje det primære kommandohjul, og du kan vælge eksponeringsforskel ved at trykke på knappen BKT og dreje det sekundære kommandohjul. Indstillingen og eksponeringsforskellen vises på kontrolpanelet: Ikonerne for indstilling er a for Fra, B for Til (enkelt billede) og b for Til (serie), mens ikonerne for eksponeringsforskel er henholdsvis 6, 7, 8 og 9 for 1 EV, 2 EV, 3 EV og Auto.

Intervaloptagelse

Hvis Til (serie) er valgt for HDR-indstilling før intervaloptagelsen starter, bliver kameraet ved med at optage HDR-billeder ved det valgte interval (hvis Til (enkelt billede) er valgt, slutter intervaloptagelse efter et enkelt billede).

Billedoptagemenuhukommelser

HDR-indstillingerne kan justeres særskilt for hver hukommelse (0 Billedoptagemenuhukomm.), men skift til en hukommelse, hvor HDR er aktiv under multieksponering eller intervaloptagelse, deaktiverer HDR. HDR deaktiveres også, hvis du skifter til en hukommelse, hvor der er valgt en NEF (RAW)-indstilling for billedkvalitet.