For at anvende autofokus skal du dreje fokusindstillingsvælgeren om på AF.

Fokusindstillingsvælger

Kameraet fokuserer ved hjælp af 153 fokuspunkter, hvoraf 55, der vises med r i illustrationen, kan vælges af brugeren (0 Valg af fokuspunkt).

Fokuspunkter, som brugeren kan vælge

Krydssensorer

Tilgængeligheden af fokuspunkter for krydssensoren varierer med det anvendte objektiv.

Objektiv Krydssensorer (fokuspunkter i krydssensoren er markeret med gråt 2)
Andre AF-S- og AF-P-objektiver end de nedenfor opstillede med maksimumblænder på f/4 eller kortere 1

99 krydssensorer

 • AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
 • AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
 • AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
 • AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED

63 krydssensorer

 • AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
 • AF-S- og AF-P-objektiver med maksimumblænder på f/4 eller længere 1
 • Ikke–AF-S, ikke–AF-P-objektiver

45 krydssensorer

Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoomobjektiver.

Andre fokuspunkter anvender linjesensorer, der registrerer vandrette linjer.

AF-S/AF-I telekonvertere og tilgængelige fokuspunkter

Når der er monteret en AF-S eller AF-I telekonverter, kan de fokuspunkter, der vises i illustrationerne, anvendes til autofokus og elektronisk afstandsmåling (bemærk, at kameraet muligvis ikke er i stand til at fokusere på mørke motiver eller motiver med lav kontrast ved maksimalt kombinerede blænder, der er længere end f/5.6).

Telekonverter Maks. objektivblænde 1 Tilgængelige fokuspunkter (fokuspunkter i krydssensoren er markeret med gråt 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

153 fokuspunkter (55 af dem kan vælges) med 99 krydssensorer

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2,8

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2,8

153 fokuspunkter (55 af dem kan vælges) med 45 krydssensorer

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
TC-17E II f/4

37 fokuspunkter (17 af dem kan vælges) med 25 krydssensorer

TC-800-1.25E ED f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

15 fokuspunkter (9 af dem kan vælges) med 5 krydssensorer

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5,6

Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoomobjektiver.

Andre fokuspunkter anvender linjesensorer, der registrerer vandrette linjer, men bemærk, at hvis der kun er 5 krydssensorer, er det kun dem, der er markeret med ■, som registrerer lodrette linjer.

Autofokus er ikke tilgængeligt, når der anvendes telekonvertere med objektiver af typen AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.

Autofokusindstilling

Vælg mellem følgende autofokusindstillinger:

Autofokusindstilling kan vælges ved at trykke på knappen AF-metode og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises i søgeren og på kontrolpanelet.

Knappen AF-indstilling

Primært kommandohjul

Kontrolpanel

Søger

Knappen AF-ON

Hvis formålet er at fokusere kameraet, har tryk på knappen AF-ON samme effekt som at trykke udløserknappen halvt ned.

Knappen AF-ON

Intelligent fokus-tracking

I indstillingen AF-C starter kameraet Intelligent fokus-tracking, hvis motivet flytter sig hen mod eller væk fra kameraet, når udløserknappen trykkes halvt ned, eller der trykkes på knappen AF-ON. Dette tillader kameraet at spore fokus, mens det prøver at forudsige, hvor motivet er, når lukkeren udløses.

Se også

For information om:

 • Anvendelse af fokusprioritet i kontinuerlig AF, se A > Brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering, 0 Valg af AF-C-prioritering).
 • Anvendelse af udløserprioritet i single AF, se A > Brugerindstilling a2 (Valg af AF-S-prioritering, 0 Valg af AF-S-prioritering).
 • At hindre kameraet i at fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned, se A > Brugerindstilling a8 (AF-aktivering, 0 AF-aktivering).
 • At begrænse valg af fokusindstilling til AF-S eller AF-C, se A > Brugerindstilling a10 (Begræns. af autofokusindstil., 0 Begræns. af autofokusindstil.).
 • Anvendelse af det sekundære kommandohjul til valg af fokusindstilling, se A > Brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul) > Skift primært/sekundært (0 Tilpas kommandohjul).
 • Tilgængelige autofokusindstillinger i Live View eller under optagelse af video, se "Autofokus" (0 Autofokus).

Indstilling af AF-metode

Vælg, hvordan fokuspunktet for autofokus udvælges.

 • Enkeltpunkts-AF: Vælg fokuspunkt; kameraet fokuserer udelukkende på motivet i det valgte fokuspunkt. Anvendes til stationære motiver.
 • Dynamisk område-AF: Vælg fokuspunkt. I fokusindstillingen AF-C fokuserer kameraet baseret på information fra de omkringliggende fokuspunkter, hvis motivet forlader det valgte punkt kortvarigt. Antallet af fokuspunkter varierer med den valgte indstilling:

  • 9- eller 25-punkts dynamisk område-AF: Vælges, når der er tid til at komponere billedet eller ved fotografering af motiver, der bevæger sig forudsigeligt (eksempelvis løbere eller racerbiler på en bane).
  • 72-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver, der bevæger sig uforudsigeligt (eksempelvis spillere i en fodboldkamp).
  • 153-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver, der bevæger sig hurtigt, og som kun vanskeligt lader sig komponere i søgeren (eksempelvis fugle).
 • 3D-tracking: Vælg fokuspunkt. I fokusindstillingen AF-C sporer kameraet motiver, der forlader det valgte fokuspunkt, og vælger nye fokuspunkter efter behov. Anvendes for hurtigt at komponere billeder af motiver, der bevæger sig uregelmæssigt fra side til side (eksempelvis tennisspillere). Hvis motivet forlader søgeren, skal du fjerne din finger fra udløserknappen og komponere billedet igen med motivet i det valgte fokuspunkt.

 • Gruppepunkts-AF: Kameraet fokuserer ved hjælp af en gruppe brugervalgte fokuspunkter, hvorved risikoen for, at kameraet fokuserer på baggrunden i stedet for på hovedmotivet, reduceres. Vælges til motiver, der er vanskelige at fotografere ved hjælp af et enkelt fokuspunkt. Hvis der registreres ansigter i fokusindstillingen AF-S, prioriterer kameraet portrætmotiver.

Autopunkts-AF: Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokuspunktet; hvis der registreres et ansigt, prioriterer kameraet portrætmotivet. De aktive fokuspunkter markeres kortvarigt, efter at kameraet fokuserer; i indstillingen AF-C vises det primære fokuspunkt, når de andre fokuspunkter slukker.

Du kan vælge indstilling af AF-metode ved at trykke på knappen AF-metode og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises i søgeren og på kontrolpanelet.

Knappen AF-indstilling

Sekundært kommandohjul

Kontrolpanel

Søger

3D-tracking

Når udløserknappen trykkes halvt ned, lagres farverne i området omkring fokuspunktet i kameraet. Som følge heraf kan du muligvis ikke opnå det ønskede resultat med 3D-tracking, hvis motiverne har samme farve som baggrunden, eller hvis de fylder en meget lille del af billedet.

Indstilling af AF-metode

Indstilling af AF-metode vises på kontrolpanelet og i søgeren.

Indstilling af AF-metode Kontrolpanel Søger Fokuspunktvisning i søgeren
Enkeltpunkts-AF
9-punkts dynamisk AF-område *
25-punkts dynamisk AF-område *
72-punkts dynamisk AF-område *
153-punkts dynamisk AF-område *
3D-tracking
Gruppepunkts-AF
Autopunkts-AF

Kun det aktive fokuspunkt vises i søgeren. Resterende fokuspunkter giver information for at assistere fokuseringen.

AF-S-/AF-I-telekonvertere

Hvis der er valgt 3D-tracking eller autopunkts-AF for indstilling af AF-metode, når der anvendes en AF-S-/AF-I-telekonverter, vælges enkeltpunkts-AF automatisk ved kombinerede blænder langsommere end f/5.6.

Se også

For information om:

 • Hvordan autofokus tilpasser sig til ændringer i afstand til motivet, se A > Brugerindstilling a3 (Fokus-tracking med Lock-On, 0 Fokus-tracking med Lock-On).
 • Valg af, om kameraet registrerer ansigter og fokuserer på dem, når 3D-tracking er valgt som indstilling af AF-metode, se A > Brugerindstillingerne a4 (3D-tracking, ansigtsgenkendelse, 0 3D-tracking, ansigtsgenkendelse).
 • Valg af det område, der vises, når udløserknappen trykkes halvt ned med 3D-tracking valgt som indstilling af AF-metode, se A > Brugerindstillingerne a5 (Reg.område for 3D-tracking, 0 Reg.område for 3D-tracking).
 • Valg af forskellige fokuspunkter og/eller indstillinger af AF-metode for billeder i portræt- og landskabsformat, se A > Brugerindstillingerne a7 (Gem efter orientering, 0 Gem efter orientering).
 • At begrænse valg af indstilling af AF-metode, se A > Brugerindstillingerne a9 (Begræns valg af AF-metode, 0 Begræns valg af AF-metode).
 • Valg af, hvordan fokuspunktet skal vises, se A > Brugerindstillingerne a12 (Fokuspunktindstillinger, 0 Fokuspunktindstillinger).
 • Anvendelse af det primære kommandohjul til valg af indstilling af AF-metode, se A > Brugerindstillingerne f4 (Tilpas kommandohjul) > Skift primært/sekundært (0 Tilpas kommandohjul).
 • De tilgængelige autofokusindstillinger i Live View eller under optagelse af video, se "Valg af indstilling af AF-metode" (0 Valg af indstilling af AF-metode).

Valg af fokuspunkt

Kameraet fokuserer ved hjælp af 153 fokuspunkter, hvoraf de 55, der vises i illustrationen, kan vælges manuelt, så du kan komponere billederne med hovedmotivet placeret næsten hvor som helst i billedet. Følg nedenstående trin for at vælge fokuspunkt (i gruppepunkts-AF kan du følge disse trin for at vælge en gruppe fokuspunkter).

 1. Drej fokuspunktlåsen om på I.

  Dette betyder, at multivælgeren kan anvendes til at vælge fokuspunktet.

  Fokuspunktlås

 2. Vælg fokuspunktet.

  Anvend multivælgeren til at vælge fokuspunktet i søgeren, mens lysmålerne er sat til.

  Du kan vælge det midterste fokuspunkt ved at trykke midt på multivælgeren.

  Fokuspunktlåsen kan drejes om til låst (L) position efter valg for at undgå, at det valgte fokuspunkt ændrer sig, når multivælgeren trykkes ned.

Den sekundære vælger

Sekundærvælgeren kan anvendes i stedet for multivælgeren til valg af fokuspunkt. Fokus og eksponering låser, når der trykkes midt på den sekundære vælger (0 Fokuslås, AE-lås (autoeksponering)). Anvend den sekundære vælger som vist; tryk på siderne af den har muligvis ikke den ønskede effekt. Pas på ikke at få en finger eller en fingernegl i øjet, når du anvender sekundærvælgeren.

Sekundær vælger

Autopunkts-AF

Fokuspunktet for autovalg af AF-område vælges automatisk; manuelt valg af fokuspunkt er ikke muligt.

Se også

For information om:

 • Valg af antal fokuspunkter, der kan vælges med multivælgeren, se A > Brugerindstilling a6 (Antal fokuspunkter, 0 Antal fokuspunkter).
 • Valg af særskilte fokuspunkter og/eller indstillinger af AF-metode for lodret og vandret retning, se A > Brugerindstilling a7 (Gem efter orientering, 0 Gem efter orientering).
 • Indstilling af valg af fokuspunkt til "wrap around", se A > Brugerindstilling a11 (Fokuspunkt wrap-around, 0 Fokuspunkt wrap-around).
 • Valg af, hvornår fokuspunktet skal fremhæves, se A > Brugerindstilling a12 (Fokuspunktindstillinger, 0 Fokuspunktindstillinger).
 • Ændring af funktion for den sekundære vælger, se A > Brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Sekundær vælger (0 Brugerd. knaptilknytning) og Sekundær vælgers midte (0 Brugerd. knaptilknytning).
 • Ændring af funktion for multivælgerens midterknap, se A > Brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap, 0 Multivælgers midterknap).

Fokuslås

Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering, hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i et fokuspunkt i den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere i autofokus (0 Opnå gode resultater med autofokus), kan fokuslås ligeledes anvendes til at komponere billedet igen efter fokusering på et andet motiv på samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås er mest effektiv, når der vælges en anden indstilling end autopunkts-AF for indstilling af AF-metode (0 Indstilling af AF-metode).

 1. Fokusér.

  Placér motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk udløserknappen halvt ned for at påbegynde fokusering. Kontrollér, at fokusindikatoren (I) fremkommer i søgeren.

 2. Lås fokus.

  Fokusindstillingen AF-C (0 Autofokusindstilling): Mens udløserknappen er trykket halvt ned (), skal du trykke på den sekundære vælgers midte () for at låse både fokus og eksponering (ikonet AE-L vises i søgeren). Fokus forbliver låst, mens der trykkes på den sekundære vælgers midte, selv hvis du senere fjerner din finger fra udløserknappen.

  Udløserknap

  Sekundær vælger

  Fokusindstillingen AF-S: Fokus låser automatisk, når fokusindikatoren (I) vises, og forbliver låst, indtil du fjerner fingeren fra udløserknappen. Fokus kan også låses ved at trykke på den sekundære vælgers midte (se ovenfor).

 3. Komponér billedet igen, og optag.

  Fokus forbliver låst mellem billeder, hvis du holder udløserknappen trykket halvt ned (AF-S) eller holder den sekundære vælgers midterknap nede, så der kan tages flere billeder i træk ved samme fokusindstilling.

Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og motivet, mens fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen ved den nye afstand.

Låsning af fokus med knappen AF-ON

Under søgerfotografering kan du låse fokus med knappen AF-ON i stedet for udløserknappen (0 Knappen AF-ON). Hvis Kun AF-ON er valgt for brugerindstilling a8 (AF-aktivering, 0 AF-aktivering), fokuserer kameraet ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned; i stedet fokuserer kameraet, når der trykkes på knappen AF-ON, hvorved fokus låser og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen AF-ON igen.

Se også

For information om anvendelse af udløserknappen til låsning af eksponering, se A > Brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 Udløserknap AE-L).

Opnå gode resultater med autofokus

Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet nedenfor. Lukkerudløsning deaktiveres muligvis, hvis kameraet er ude af stand til at fokusere under disse forhold, eller fokusindikatoren (I) vises muligvis, og kameraet bipper, så lukkeren kan udløses, selv når motivet ikke er i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 Manuelt fokus) eller anvende fokuslås (0 Fokuslås) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og derefter komponere billedet igen.

Der er kun lidt eller ingen kontrast mellem motivet og baggrunden.

Eksempel: Motivet har samme farve som baggrunden.

Fokuspunktet indeholder motiver med forskellig afstand til kameraet.

Eksempel: Motivet er inde i et bur.

Motivet domineres af regulære geometriske mønstre.

Eksempel: Persienner eller rækker af vinduer i en skyskraber.

Fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke.

Eksempel: Motivet er halvt inde i skyggen.

Baggrundsobjekter synes større end motivet.

Eksempel: Der er en bygning i billedet bag motivet.

Motivet indeholder mange fine detaljer.

Eksempel: En blomstermark eller andre motiver, som er små eller mangler variation i lysstyrken.