Optisk og radiobølgestyret AWL kan anvendes sammen. Radiobølgestyret flashstyring leveres af en WR-R10, der er tilsluttet til kameraet (kræver WR-A10 WR-adapter), optisk styring af en SU-800 flashstyringsenhed eller en flashenhed af typerne SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 monteret på kameraets tilbehørssko. Før du fortsætter, skal du etablere en trådløs forbindelse mellem de radiobølgestyrede flashenheder og WR-R10. Hvis der er en SB-500 monteret på kameraets tilbehørssko, skal du vælge Optisk/radiobølgestyret AWL for Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash i billedoptagemenuen (0 Indstillinger for trådløs flash); med andre flashenheder eller SU-800 vælges denne indstilling automatisk.

Den eneste tilgængelige indstilling for Fjernbetjent flashstyring (0 Fjernbetjent flashstyring) er Gruppeflash. Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder. Anbring optisk styrede flashenheder i gruppe A til C og radiobølgestyrede enheder i gruppe D til F (for at få vist indstillingerne for gruppe D til F skal du trykke på 1 eller 3 i visningen for gruppeflashindstillinger).