Standardindstillingerne for indstillingerne i kameramenuerne er opstillet herunder.

Standarder for billedvisningsmenu

Indstilling Standard
Billedvisningsmappe Alle
Billedtjek Fra
Efter sletning Vis næste
Vis dette efter billedserie: Sidste billede i billedserien
Automatisk billedrotation Til
Roter lodret Til
Slideshow
Stillbilleder og videoer
2 sek.

Standardindstillinger for billedoptagemenu

Indstilling Standard
Udvidede billedmenuhuk. Fra
Lagermappe
ND850
100
Filnavngivning DSC
Valg af primær plads XQD-kortplads
Funktion for sekundær plads Overflow
Flashstyring
TTL
Fra
Gruppeflash
Billedområde
FX (36×24)
Til
Fra
Billedkvalitet JPEG normal
Billedstørrelse
Large
Large
NEF-optagelse (RAW)
Komprimeret uden tab
14 bit
ISO-følsomhedsindstillinger
100
Fra
Hvidbalance Auto > AUTO0 Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Indstil Picture Control Auto
Farverum sRGB
Aktiv D-Lighting Fra
Støjreduk. ved langtidseksp. Fra
Støjreduktion ved høj ISO Normal
Vignetteringskontrol Normal
Auto forvrængningskontrol Fra
Reduktion af støjstriber
Deaktiver
Til
Indst. af auto-bracketing AE- & flash-bracketing
Multieksponering *
Fra
2
Middel
Til
HDR (high dynamic range)
Fra
Auto
Normal
Intervaloptagelse Fra
Nu
1 minut
0001×1
Fra
Fra
Fra
Fotografering med fokusskift
100
5
00
Fra
Fra
Lydløs Live View-fotografer. Fra

Nulstilling af billedoptagemenuen er ikke tilgængelig, mens der optages.

Standardindstillinger for videooptagemenu

Indstilling Standard
Filnavngivning DSC
Destination XQD-kortplads
Billedområde
FX
Til
Billedstr./billedhastighed 1920×1080; 60p
Videokvalitet Høj kvalitet
Videofiltype MOV
ISO-følsomhedsindstillinger
25600
Fra
100
Hvidbalance Samme som billedindstillinger
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Indstil Picture Control Samme som billedindstillinger
Aktiv D-Lighting Fra
Støjreduktion ved høj ISO Normal
Reduktion af støjstriber Auto
Mikrofonfølsomhed Automatisk følsomhed
Dæmpning Deaktiver
Frekvensrespons Bredt område
Reduktion af vindstøj Fra
Elektronisk VR Fra
Time-lapse-video Fra
5 sek.
25 minutter
Til
Fra
Vælg billedområde FX
Automatisk DX-beskæring Til
1920×1080; 60p
Fra

Standarder for brugerindstillingsmenu

Indstilling Standard
a1 Valg af AF-C-prioritering Udløser
a2 Valg af AF-S-prioritering Fokus
a3 Fokus-tracking med Lock-On
3
(Normal)
a4 3D-tracking, ansigtsgenkendelse Fra
a5 Reg.område for 3D-tracking Normal
a6 Antal fokuspunkter 55 punkter
a7 Gem efter orientering Fra
a8 AF-aktivering Lukker/AF-ON
Aktiver
a10 Begræns. af autofokusindstil. Ingen begrænsninger
a11 Fokuspunkt wrap-around Ingen wrap
a12 Fokuspunktindstillinger
Auto
Til
Til
a13 Manuel fokusring i AF-tilstand Aktiver
b1 ISO-trinforøgelse 1/3 trin
b2 EV-trin for eksp.kontrol 1/3 trin
b3 Eksp.-/flashkomp.trinværdi 1/3 trin
b4 Nem eksponeringskomp. Fra
b5 Matrix-lysmåling Ansigtsgenkendelse slået til
b6 Centervægtet område ø 12 mm
b7 Finindstill. af optimal eksp.
0
0
0
0
c1 Udløserknap AE-L Fra
c2 Standbytimer 6 sek.
c3 Selvudløser
10 sek.
1
0,5 sek.
c4 Tid for slukning af skærmen
10 sek.
1 min.
10 sek.
4 sek.
10 min.
d1 Optagehast. for CL-indst. 5 bps
d2 Maks. kont. udløsning 200
d3 ISO-visning Vis billedantal, der kan tages
d4 Indstill. for synkr. udløsning Synkr.
d5 Eksp.forsinkelsesindstilling Fra
d6 Elektronisk forreste lukkergardin-udløsning Deaktiver
d7 Filnummereringssekvens Til
d8 Fremhævelsesfarve Rød
d9 Gitterlinjer i søgeren Fra
d10 LCD-lys Fra
d11 Live View i kontinuerlig tilstand Til
d12 Optisk VR Til
e1 Flashsynkroniseringshastighed 1/250 sek.
e2 Flashlukkertid 1/60 sek.
e3 Eksponeringskomp. til flash Hele billedet
e4 Auto M ISO-følsomhedsstyring Motiv og baggrund
e5 Pilotlys Til
e6 Auto-bracketing (indstill. M) Flash/hastighed
e7 Bracketing-rækkefølge Målt værdi > under > over
f1 Brugerd. knaptilknytning
Dybdeskarphed
Ingen
Ingen
Vælg billedområde
Klassificering
AF-ON
Valg af fokuspunkt
AE/AF-lås
Ingen
Auto-bracketing
Ingen
Kun AF-lås
f2 Multivælgers midterknap
Vælg midterste fokuspunkt
Zoom til/fra
Zoom til/fra Lille forstørrelse (50 %)
Vælg midterste fokuspunkt
f3 Lukkertids- og blændelås
Fra
Fra
f4 Tilpas kommandohjul

Eksponeringskompensation: U

Lukkertid/blændeåbning: U

Eksponering: Fra

Autofokus: Fra

Sekundært kommandohjul
Fra
10 billeder
f5 Multivælger Gør intet
f6 Slip knap for at bruge hjul Nej
f7 Spejlvend indikatorer
f8 Indst. til Live View-knappen Aktiver
f9 Knappen D LCD-baggrundsbelysning (D)
f10 Tilknyt MB-D18-knapper
AE-lås (nulstil ved udløsning)
Ingen
Samme som knap. AF-ON på kam.
Samme som multiv. på kamera
Billedinformation/-visning Info D/Billedvisning C
g1 Brugerd. knaptilknytning
Indeksmarkering
Ingen
Indeksmarkering
Ingen
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
Tag billeder
g2 Lysstyrke i højlysområder 248

Standarder for opsætningsmenu

Indstilling Standard
Tidszone og dato
Fra
Fra
Skærmens lysstyrke
0
0
Skærmens farvebalance A-B: 0, G-M: 0
Informationsvisning Auto
Finindstilling af AF
Fra
Rens billedsensor
Rens ved kamera tænd og sluk
Bip-indstillinger
Fra
2
Lav
Berøringsknapper
Aktiver
Venstre V højre
HDMI
Auto
Fra
Outputområde Auto
Størrelse på outputvisning 100 %
Skærmvisning i Live View Til
Dobbelt monitor Til
Lokationsdata
Nej
Standbytimer Aktiver
Indstil klokkeslæt via satellit Ja
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
Til
Parring
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap Ingen
Flytilstand Deaktiver
Send til smartenhed (automatisk) Fra
Bluetooth
Deaktiver
Til
Eye-Fi-overførsel Aktiver
MB-D18-batteritype LR6 (AA alkalisk)
Batterirækkefølge Brug MB-D18-batterier først
Kortplads tom, frigør lås Muliggør udløsning