Vælg denne indstilling for at minimere slør som følge af kamerabevægelser, når spejlet hæves. For at anvende indstillingen Hævet spejl skal du trykke på oplåsningsknappen til hjulet til valg af udløserindstilling og dreje hjulet til valg af udløserindstilling hen på Mup (hævet spejl). Når du har trykket udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og eksponering, skal du trykke udløserknappen helt ned for at hæve spejlet. Z vises på kontrolpanelet; tryk igen udløserknappen helt ned for at tage billedet (i Live View er det ikke nødvendigt at hæve spejlet; billedet tages, første gang udløserknappen trykkes helt ned). Der lyder et bip, medmindre Fra er valgt for Bip-indstillinger > Bip til/fra i opsætningsmenuen (0 Bip-indstillinger). Spejlet sænkes, når optagelsen er færdig.

Hævet spejl

Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der udføres ikke autofokus og lysmåling.

Indstillingen Hævet spejl

Der tages automatisk et billede, hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 30 sek., efter at spejlet er blevet hævet.

Hindring af slør

For at undgå slør som følge af kamerabevægelser skal du trykke forsigtigt på udløserknappen. Det anbefales at anvende stativ.

Se også

For information om anvendelse af den elektroniske forreste lukkergardin-udløsning for yderligere at reducere slør, se A > Brugerindstilling d6 (Elektr. forr. lukkergardin-udløsn., 0 Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.).