For at få adgang til nedenstående indstillinger skal du trykke på knappen i under søgerfotografering. Anvend berøringsskærmen, eller navigér rundt i menuen med multivælgeren og knappen J, mens du trykker på 1 eller 3 for at markere punkter og på J for at få vist indstillinger. For at vende tilbage til optageindstilling skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Knappen i