Der vises billedinformation på billederne, når de vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at gennemgå billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at "kun billede", optagedata, RGB-histogrammer, markeringer og dataoversigt kun vises, hvis der er valgt en tilsvarende indstilling for Billedvisningsindstillinger (0 Billedvisningsindstillinger). Lokationsdata vises kun, hvis de er indlejret på billedet (0 Lokationsdata).

1 Filinformation
2 Ingen (kun billede)
3 Dataoversigt
4 Lokationsdata
5 Optagedata
6 RGB-histogram
7 Højlys

Filinformation

1 Beskyttelsesstatus
2 Retoucheringsindikator
3 Overførselsmarkering
4 Fokuspunkt *
5 Billednummer/antal billeder i alt
6 AF-punktets markeringer *
7 Billedkvalitet
8 Billedstørrelse
9 Billedområde
10 Tidspunkt for optagelse
11 Dato for optagelse
12 Aktuel kortplads
13 Klassificering
14 Mappenavn
15 Filnavn

Vises kun, hvis Fokuspunkt er valgt for Billedvisningsindstillinger (0 Billedvisningsindstillinger), og det valgte billede blev taget ved hjælp af søgeren.

Højlys

1 Billedmarkeringer *
2 Mappenummer–billednummer
3 Aktuel kanal *

Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der muligvis er overeksponerede) for aktuel kanal. Hold knappen W (M) nede, og tryk på 4 eller 2 for at bladre igennem kanalerne som følger:

  • RGB (alle kanaler)
  • R (rød)
  • G (grøn)
  • B (blå)

Knappen W (M)

RGB-histogram

1 Billedmarkeringer *
2 Mappenummer–billednummer
3

Hvidbalance

Farvetemperatur

Finindstilling af hvidbalance

Forudindstillet manuelt

4 Aktuel kanal *
5 Histogram (RGB-kanal). I alle histogrammer angiver den vandrette akse pixellysstyrken og den lodrette akse antal pixels.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grøn kanal)
8 Histogram (blå kanal)

Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der muligvis er overeksponerede) for aktuel kanal. Hold knappen W (M) nede, og tryk på 4 eller 2 for at bladre igennem kanalerne som følger:

  • RGB (alle kanaler)
  • R (rød)
  • G (grøn)
  • B (blå)
  • Højlysvisning slukket

Knappen W (M)

Zoom under billedvisning

For at zoome ind på billedet ved visning af histogrammet skal du trykke på X. Anvend knapperne X og W (M) for at zoome ind og ud samt rulle gennem billedet med multivælgeren. Histogrammet opdateres for kun at vise data for den del af billedet, der er synlig på skærmen.

Histogrammer

Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem, der vises i billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist prøveeksempler på histogrammer:

Hvis billedet indeholder genstande med et bredt udvalg af lysstyrker, bliver fordelingen af tonerne forholdsvis jævn.

Hvis billedet er mørkt, forrykkes tonefordelingen til venstre.

Hvis billedet er lyst, forrykkes tonefordelingen til højre.

Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre, mens reduktion af eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til venstre. Histogrammer kan give et fingerpeg om den overordnede eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på skærmen.

Optagedata

1

Lysmåling

Lukkertid

Blændeåbning

2

Eksponeringsindstilling

ISO-følsomhed 1

3

Eksponeringskompensation

Indstilling af optimal eksponering 2

4 Brændvidde
5 Objektivdata
6

Fokusindstilling

Objektiv-VR (vibrationsreduktion) 3

7 Hvidbalance 4
8 Finindstilling af hvidbalance
9 Farverum
10 Kameranavn
11 Billedområde
12 Mappenummer–billednummer

13 Flashtype 5
14 Fjernbetjent flashstyring 5
15 Flashindstilling 5
16

Flashstyringsindstilling 5

Flashkompensation 5

17 Picture Control 6

18

Støjreduktion ved høj ISO

Støjreduktion ved langtidseksponering

19 Aktiv D-Lighting
20

HDR-eksponeringsforskel

HDR-udjævning

21 Vignetteringskontrol
22 Retoucheringshistorik
23 Billedkommentar

24 Navn på fotograf 7
25 Indehaver af copyright 7

Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.

Vises, hvis brugerindstilling b7 (Finindstill. af optimal eksp., 0 Finindstill. af optimal eksp.) er blevet indstillet til en anden værdi end nul for en vilkårlig lysmålingsmetode.

Vises kun, hvis der er monteret et VR-objektiv.

Inkluderer også farvetemperatur på billeder taget ved hjælp af automatisk hvidbalance.

Vises kun, når en ekstra flashenhed (0 Anvendelse af flash) er monteret.

De viste punkter varierer alt efter den Picture Control, der blev valgt, da billedet blev taget.

Copyrightoplysninger vises kun, hvis de blev optaget med billedet ved hjælp af indstillingen Copyrightoplysninger i opsætningsmenuen.

Lokationsdata

Breddegrad, længdegrad og andre lokationsdata leveres af og varierer med GPS eller smartenhed (0 Lokationsdata). Ved videoer angiver dataene placeringen ved optagelsens start.

Dataoversigt

1 Billednummer/antal billeder i alt
2 Overførselsmarkering
3 Beskyttelsesstatus
4 Retoucheringsindikator
5 Kameranavn
6 Indikator for billedkommentar
7 Indikator for lokationsdata
8 Histogram, der viser fordelingen af toner på billedet (0 Histogrammer).
9 Billedkvalitet
10 Billedstørrelse
11 Billedområde
12 Filnavn
13 Tidspunkt for optagelse
14 Mappenavn
15 Dato for optagelse
16 Aktuel kortplads
17 Klassificering
18 Lysmåling
19 Eksponeringsindstilling
20 Lukkertid
21 Blænde
22 ISO-følsomhed 1
23 Brændvidde
24 Aktiv D-Lighting
25 Picture Control
26 Farverum
27 Flashindstilling 2
28

Hvidbalance

Farvetemperatur

Finindstilling af hvidbalance

Forudindstillet manuelt

29

Flashkompensation 2

Commander-indstilling 2

30 Eksponeringskompensation

Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.

Vises kun, hvis billedet blev taget med ekstra flashenhed (0 Anvendelse af flash).