Nedtællingsvisningen

Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (timeren bliver rød, hvis Live View er ved at slutte for at beskytte de indvendige kredsløb eller, hvis der er valgt en anden indstilling end Ingen grænse for brugerindstilling c4—Tid for slukning af skærmen > Live View; 0 Tid for slukning af skærmen—5 sek., før skærmen er sat til at slukke automatisk). Alt efter optageforholdene kan timeren komme til syne med det samme, når der vælges Live View.

Informationsvisningen

For at skjule eller vise indikatorer på skærmen skal du trykke på knappen R. Histogrammet vises kun i eksempelvisningen af eksponering (0 Eksempelvisning af eksponering), eller når Til (indstilling 2) er valgt for Lydløs Live View-fotografer. (0 Lydløs Live View-fotografering). Visningerne for virtuel horisont og histogram er ikke tilgængelige med negativfilm-digitaliseringen.

Virtuel horisont (0 Virtuel horisont)   Information til   Information fra

  Histogram   Kompositionslinjer