Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan du vælge ét som det primære kort ved hjælp af punktet Valg af primær plads i billedoptagemenuen (0 Valg af primær plads). Vælg XQD-kortplads for at udpege kortet i XQD-kortpladsen som primært kort, og vælg SD-kortplads for at vælge SD-kortet. Funktionerne for det primære og det sekundære kort kan vælges ved hjælp af indstillingen Funktion for sekundær plads i billedoptagemenuen (0 Funktion for sekundær plads). Vælg mellem Overflow (det sekundære kort anvendes kun, når det primære kort er fuldt), Sikkerhedskopiering (hvert billede optages på både det primære og det sekundære kort) og RAW prim. – JPEG sekundær (som for Sikkerhedskopiering bortset fra, at NEF/RAW-kopier af billeder taget ved indstillingerne NEF/RAW + JPEG kun optages på det primære kort og JPEG-kopier kun på det sekundære kort).

"Sikkerhedskopiering" og "RAW prim. – JPEG sekundær"

Kameraet viser antal resterende billeder på kortet med den mindste mængde ledige hukommelse. Udløsning af lukkeren deaktiveres, når begge kort er fulde.

Optagelse af video

Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan pladsen anvendt til optagelse af video vælges ved hjælp af indstillingen Destination i videooptagemenuen (0 Destination).