Fjernbetjente flashenheder kan styres via optiske signaler fra en ekstra flashenhed, der er monteret på kameraets tilbehørssko og fungerer som masterflash (optisk AWL). Hvis den pågældende flashenhed er en SB-5000 eller SB-500, kan indstillingerne justeres på kameraet (se "SB-5000/SB-500", 0 SB-5000/SB-500); ellers skal indstillingerne justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden som beskrevet i dokumentationen, der følger med enheden. For information om flashplacering og andre emner, se dokumentationen, der følger med flashenhederne.

SB-5000/SB-500

Montér flashenheden på kameraets tilbehørssko, og vælg Optisk AWL for Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash i billedoptagemenuen. Indstillingerne for Gruppeflash kan justeres ved hjælp af Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring; punktet Fjernbetjent flashstyring for SB-5000 tilbyder også indstillingerne Hurtig trådløs betjening og Fjernbetjent stroboskopflash. De tilgængelige indstillinger er beskrevet nedenfor.

SB-5000

Når der er monteret en SB-5000 på kameraets tilbehørssko, kan indstillingerne for Flashstyring også ændres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Gruppeflash

Vælg denne indstilling for at justere indstillingerne særskilt for hver gruppe.

 1. C: Vælg Gruppeflash for Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i billedoptagemenuen.

 2. C: Vælg Gruppeflashindstillinger.

  Markér Gruppeflashindstillinger i flashstyringsvisningen, og tryk på 2.

 3. C: Vælg flashstyringsindstilling.

  Vælg flashstyringsindstilling og flashniveau for masterflashen og flashenhederne i hver gruppe:

  • TTL: i-TTL-flashstyring.
  • qA: Automatisk blænde (kun tilgængelig med kompatible flashenheder).
  • M: Vælg flashniveauet manuelt.
  • – – (fra): Enhederne går ikke af, og flashniveauet kan ikke justeres.

  Vælg en kanal til masterflashen. Hvis de fjernbetjente flashenheder omfatter en SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en vilkårlig kanal mellem 1 og 4.

 4. f: Indstil de fjernbetjente flashenheder til samme kanal som masterflashen.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 3.

 5. f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.

  Vælg en gruppe (A, B eller C, eller hvis du anvender en SB-500 masterflash, A eller B) for hver fjernbetjent flashenhed. Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de fjernbetjente flashenheder ydeevnen.

 6. C/f: Komponér billedet.

  Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når du har opstillet enhederne, skal du trykke på testknapperne på flashenhederne for at afprøve flashen og bekræfte, at enhederne fungerer normalt. Flashenhederne kan også afprøves ved at trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 Ændring af indstillinger for flash) og vælge M Testudløsning af flash.

 7. C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.

Hurtig trådløs betjening (kun SB-5000)

Vælg denne indstilling for at styre flashkompensationen for, og den relative balance imellem, grupperne A og B, mens du indstiller udladningen for gruppe C manuelt.

 1. C: Vælg Hurtig trådløs betjening for Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i billedoptagemenuen.

 2. C: Vælg Indstill. for hurtig trådløs betj..

  Markér Indstill. for hurtig trådløs betj. i flashstyringsvisningen, og tryk på 2.

 3. C: Justér indstillingerne for flash.

  Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  Justér flashkompensationen for gruppe A og B.

  Vælg en flashstyringsindstilling og et flashniveau for enhederne i gruppe C:

  • M: Vælg flashniveauet manuelt.
  • – –: Enhederne i gruppe C går ikke af.

  Vælg en kanal til masterflashen. Hvis de fjernbetjente flashenheder omfatter en SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en vilkårlig kanal mellem 1 og 4.

 4. f: Indstil de fjernbetjente flashenheder til samme kanal som masterflashen.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 3.

 5. f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.

  Vælg en gruppe (A, B eller C).

  Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de fjernbetjente flashenheder ydeevnen.

 6. C/f: Komponér billedet.

  Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når du har opstillet enhederne, skal du trykke på testknapperne på flashenhederne for at afprøve flashen og bekræfte, at enhederne fungerer normalt. Flashenhederne kan også afprøves ved at trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 Ændring af indstillinger for flash) og vælge M Testudløsning af flash.

 7. C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.

Fjernbetjent stroboskopflash (kun SB-5000)

Når denne indstilling er valgt, går flashenhederne af gentagne gange, mens lukkeren er åben, og giver multieksponeringseffekt.

 1. C: Vælg Fjernbetjent stroboskopflash for Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i billedoptagemenuen.

 2. C: Vælg Indst. for fjernb. stroboskopflash.

  Markér Indst. for fjernb. stroboskopflash i flashstyringsvisningens menu, og tryk på 2.

 3. C: Justér indstillingerne for flash.

  Vælg flashniveau (Udladning), det maksimale antal gange, flashenhederne går af (Ant. gange) og antal gange, flashenhederne går af pr. sekund (Hyppighed).

  Aktiver eller deaktiver valgte grupper. Vælg ON for at aktivere den valgte gruppe, og vælg – – for at deaktivere den valgte gruppe.

  Vælg en kanal til masterflashen. Hvis de fjernbetjente flashenheder omfatter en SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en vilkårlig kanal mellem 1 og 4.

 4. f: Indstil de fjernbetjente flashenheder til samme kanal som masterflashen.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 3.

 5. f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.

  Vælg en gruppe (A, B eller C) for hver fjernbetjent flashenhed. Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de fjernbetjente flashenheder ydeevnen.

 6. C/f: Komponér billedet.

  Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når du har opstillet enhederne, skal du trykke på testknapperne på flashenhederne for at afprøve flashen og bekræfte, at enhederne fungerer normalt. Flashenhederne kan også afprøves ved at trykke på knappen i i flashinformationsvisningen (0 Ændring af indstillinger for flash) og vælge M Testudløsning af flash.

 7. C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.

Optisk AWL

Placér sensorruderne på de fjernbetjente enheder, så de fanger lyset fra masterflashen (pas ekstra godt på, hvis kameraet ikke er monteret på et stativ). Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente flashenheder ikke kommer ind i kameraets objektiv (i TTL-indstilling) eller fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder (indstilling qA), idet dette kan påvirke eksponeringen. For at forhindre, at flash med lavintensitetstiming udsendt af masterflashen forekommer på billeder taget på tæt hold, skal du vælge lave ISO-følsomheder eller små blænder (høje blændeværdier). Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og få vist resultaterne på kameraets skærm.