For at vælge en udløserindstilling skal du trykke på oplåsningsknappen for hjulet til valg af udløserindstilling og dreje hjulet til valg af udløserindstilling, så markøren flugter med den ønskede indstilling.

Markør

Strømkilde og billedhastighed

Den maksimale billedfremføringshastighed varierer med strømkilden. Tallene herunder angiver de gennemsnitlige, maksimale billedhastigheder, der er tilgængelige med eksponeringsindstillingerne kontinuerlig AF, manuel eller lukkertidsprioriteret auto, en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere, andre indstillinger end brugerindstilling d1 ved standardværdier og resterende hukommelse i hukommelsesbufferen.

Strømkilde Maksimal billedhastighed (bps)
Ch Cl
Kamera med genopladeligt EN-EL15a-batteri eller med EP-5B stik til lysnetadapter og EH-5c/EH-5b lysnetadapter 7 1–6
Kamera med MB-D18 (EN-EL15a eller AA) 7 1–6
Kamera med MB-D18 (EN-EL18c) 9 1-8

De angivne hastigheder er muligvis ikke tilgængelige i visse tilfælde. Billedhastigheden falder ved visse objektiver, ved lange lukkertider, meget små blænder (høje blændeværdier) eller høje ISO-følsomheder (Høj 0,3 til Høj 2), eller når ISO-følsomheden ændres via auto ISO-følsomhedsstyring (0 Auto ISO-følsomhedsstyring), når der registreres støjstriber med Aktiver valgt for Reduktion af støjstriber > Indstilling til red. af støjstriber i billedoptagemenuen (0 Reduktion af støjstriber), når vibrationsreduktion (VR) (tilgængelig med VR-objektiver) er slået til, når batteriniveauet er lavt, når niveauet for AA-batterier isat i batterigrebet MB-D18 er lavt, eller batterierne er kolde, eller når der er monteret et ikke-CPU-objektiv med Blændering valgt for brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul) > Blændeindstilling (0 Tilpas kommandohjul).

Hukommelsesbufferen

Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer til midlertidig lagring, så du kan blive ved med at fotografere, mens der gemmes billeder på hukommelseskortet. Bemærk dog, at billedhastigheden falder, når bufferen er fuld (tAA).

Det omtrentlige antal billeder, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved de aktuelle indstillinger, vises i billedtællerne i søgeren og på kontrolpanelet, mens udløserknappen er trykket halvt ned og kan ses på skærmen under Live View. Mens billederne optages over på hukommelseskortet, lyser hukommelseskortlampen.

Antallet af billeder kan falde kortvarigt lige efter, at kameraet tændes. Afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortets ydeevne kan optagelsen tage fra få sekunder til få minutter. Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble strømforsyningen, før hukommelseskortlampen er slukket. Hvis kameraet slukkes, mens der stadig er data i bufferen, slukker strømmen ikke, før alle billeder i bufferen er blevet optaget. Hvis batteriet aflades, mens der stadig er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til hukommelseskortet.

Se også

For information om:

  • Valg af rækkefølge for visning af billeder i hver billedserie efter optagelse, se D > Vis dette efter billedserie: (0 Vis dette efter billedserie:).
  • Valg af det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, se A > Brugerindstilling d2 (Maks. kont. udløsning, 0 Maks. kont. udløsning).
  • Antallet af billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, se "Hukommelseskortets kapacitet" (0 Hukommelseskortets kapacitet).