Du kan tage billeder ved hjælp af en flashenhed, der er monteret på kameraets tilbehørssko, eller ved hjælp af én eller flere fjernbetjente flashenheder.

Kameramonterede flashenheder

Tag billeder ved hjælp af en flash monteret på kameraet.

Fjernbetjent flashfotografering

Følgende typer trådløs flashstyring (Advanced Wireless Lighting eller AWL) kan anvendes med én eller flere fjernbetjente flashenheder:

Optisk AWL via en skomonteret flashenhed (0 Optisk AWL)

Radiobølgestyret AWL (0 Radiobølgestyret AWL)

Radiobølgestyret AWL med ekstra belysning, der leveres af en skomonteret flashenhed (0 Tilføjelse af skomonteret flashenhed)

Radiobølgestyret AWL med optisk AWL, der leveres af en skomonteret flashenhed (0 Optisk/radiobølgestyret AWL)

Radiostyret flashstyring er kun tilgængelig, når kameraet er tilsluttet til en WR-R10 ved hjælp af en WR-A10-adapter.