Indstillingen for sprog i opsætningsmenuen markeres automatisk, første gang menuerne vises. Vælg et sprog, og indstil kameraets ur.

 1. Tænd kameraet.

  Afbryder

 2. Vælg Sprog (Language) i opsætningsmenuen.

  Tryk på knappen G for at få vist kameraets menuer, markér derefter Sprog (Language) i opsætningsmenuen, og tryk på 2. For information om anvendelse af menuer, se "Anvendelse af kameraets menuer" (0 Anvendelse af kameraets menuer).

  Knappen G

 3. Vælg et sprog.

  Tryk på 1 eller 3 for at markere det ønskede sprog, og tryk på J.

 4. Vælg Tidszone og dato.

  Vælg Tidszone og dato, og tryk på 2.

 5. Indstil tidszone.

  Vælg Tidszone, og tryk på 2. Tryk på 4 eller 2 for at markere den lokale tidszone (feltet UTC viser forskellen mellem den valgte tidszone og Coordinated Universal Time, eller UTC, i timer), og tryk på J.

 6. Slå sommertid til eller fra.

  Vælg Sommertid, og tryk på 2. Sommertid er slået fra som standard; hvis sommertid er aktiv i den lokale tidszone, skal du trykke på 1 for at markere Til og trykke på J.

 7. Indstil dato og tid.

  Vælg Dato og tid, og tryk på 2. Tryk på 4 eller 2 for at vælge et punkt, og tryk på 1 eller 3 for at ændre det. Tryk på J, når uret er indstillet til den aktuelle dato og tid (bemærk, at kameraet anvender 24-timers ur).

 8. Indstil datoformat.

  Vælg Datoformat, og tryk på 2. Tryk på 1 eller 3 for at vælge den rækkefølge, som år, måned og dag vises i, og tryk på J.

 9. Afslut, og gå til optageindstilling.

  Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte og gå til optageindstilling.

Tilslutning til smartenheder med SnapBridge

Installér app´en SnapBridge på din smartenhed for at downloade billeder fra kameraet eller styre kameraet via fjernadgang. For yderligere information, se den medfølgende SnapBridge Forbindelsesvejledning (for digitale spejlrefl ekskameraer).