MB-D18 benytter ét genopladeligt batteri af typen EN-EL15a eller EN-EL18c eller otte AA-batterier (alkaliske, Ni-MH eller litium) og er udstyret med knapper til at tage billeder i "højt" (portræt) format: Knapper til lukkerudløsning, AF-ON og Fn, en multivælger og primært og sekundært kommandohjul.

Dele på MB-D18

1 Kontaktdækselholder
2 Knappen AF-ON
3 Primært kommandohjul
4 Multivælger
5 Monteringshjul
6 Dækselholder til stik til lysnetadapter
7 Batterikammerdæksel
8 Batterikammer
9 Batterikammerlås
10 Strøm/signalkontakter
11 Kontakthætte
12 Monteringsskrue
13 Knappen Fn
14 Udløserknap
15 Kontrollås
16 Sekundært kommandohjul
17 Stativgevind

18 MS-D12EN holder til genopladelige EN-EL15a-batterier *
19 Effektterminaler
20 Effektterminaler (MS-D12EN batteriholder)
21 MS-D12 holder til AA-batterier
22 Effektterminaler (MS-D12 batteriholder)

MS-D12EN indsættes i MB-D18 ved forsendelse.

Anvendelse af lysnetadapter og stik til lysnetadapter

Den ekstra EH-5c/EH-5b lysnetadapter og det ekstra EP-5B stik til lysnetadapter kan anvendes til MB-D18 for at give en pålidelig strømkilde, når kameraet anvendes i længere tid (0 EP-5B stikket til lysnetadapter). Sæt EP-5B stik til lysnetadapter i MS-D12EN-batteriholderen, og tilslut lysnetadapteren.

Udløserknappen, multivælgeren og kommandohjulene

Disse knapper udfører de samme funktioner som de tilsvarende knapper på kamerahuset med undtagelse af, at uanset indstillingen valgt for brugerindstilling f5 (Multivælger, 0 Multivælger) kan multivælgeren på MB-D18 ikke anvendes til at starte standbytimeren.

Udløserknap

Sekundært kommandohjul

Multivælger

Primært kommandohjul

Knapperne Fn og AF-ON

Du kan vælge funktioner for disse knapper ved hjælp af brugerindstilling f10 (Tilknyt MB-D18-knapper, 0 Tilknyt MB-D18-knapper).

Knappen Fn

Knappen AF-ON

Kontrollåsen på MB-D18

Kontrollåsen låser knapperne på MB-D18 for at forebygge utilsigtet brug. Før du anvender disse knapper til at tage billeder i "højt" (portræt) format, skal du udløse låsen som vist. Kontrollåsen er ikke en afbryder. Anvend kameraets afbryder til at tænde og slukke kameraet.

Låst

Låst op

Anvendelse af batterigrebet

Montering af batterigrebet

Før du monterer batterigrebet, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at kontrollåsen på MB-D18 er i positionen L.

 1. Fjern kontakthætten fra batterigrebet.

 2. Kontakterne til MB-D18 forefindes i bunden af kameraet, hvor de er beskyttet af et kontaktdæksel. Fjern kontaktdækslet (), og anbring kontaktdækselholderen på MB-D18 ().

 3. Anbring MB-D18, mens du holder monteringsskruen på MB-D18 () i lige linje med kameraets stativgevind (), og spænd monteringshjulet ved at dreje det i den retning, som pilen LOCK (LÅS) viser.

  Det er ikke nødvendigt at fjerne batteriet fra kameraet før tilslutning af MB-D18. Ved standardindstillingerne anvendes batteriet i kameraet kun, når batteriet i MB-D18 er afladet. Indstillingen Batterirækkefølge i kameraets opsætningsmenu kan anvendes til at ændre den rækkefølge, som batterierne benyttes i.

Montering af batterigrebet

Sørg for at anbringe kameraets kontaktdæksel i kontaktdækselholderen og opbevare kontakthætten til MB-D18 på et sikkert sted, så den ikke bliver væk. Det kræver et PB-6D bælgmellemstykke og en PK-13 mellemring, når du anvender PB-6 bælgudstyr til MB-D18.

Fjernelse af batterigrebet

For at fjerne MB-D18 skal du slukke kameraet og indstille kontrollåsen på MB-D18 til L, derefter løsne monteringshjulet ved at dreje det i den modsatte retning af den, der vises af pilen LOCK (LÅS) og fjerne MB-D18.

Isætning af batterier

MB-D18 kan anvendes med ét genopladeligt batteri af typen EN-EL15a eller EN-EL18c eller med otte AA-batterier. Før du indsætter batterier, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at kontrollåsen på MB-D18 er i positionen L.

 1. Lås MB-D18 op ved at dreje batterikammerlåsen hen på A og fjerne batteriholderen.

 2. Klargør batterierne som beskrevet herunder.

  EN-EL15a: Idet du får indhakkene på batteriet til at passe med fremspringene på MS-D12EN-holderen, skal du indsætte batteriet med pilen (E) på batteriet mod batteriholderens effektterminaler (). Tryk batteriet lidt nedad, og skub det i pilens retning, indtil effektterminalerne klikker på plads ().

  EN-EL18c: Hvis batteriudløseren på det ekstra batterikammerdæksel BL-5 er anbragt, så pilen G kan ses, skal du skubbe batteriudløseren hen, så den dækker pilen (). Sæt de to fremspring på batteriet ind i de tilsvarende pladser på BL-5 (), og bekræft, at batteriudløseren er gledet til side, så pilen kan ses ().

  Batteriudløser

  AA-batterier: Anbring otte AA-batterier i MS-D12-batteriholderen som vist, idet du sørger for, at batterierne vender rigtigt.

 3. Sæt batteriholderen eller EN-EL18c i MB-D18, og lås batterikammerdækslet. Sørg for, at holderen eller batteriet er isat, før du drejer låsen; der forsynes kun med strøm, hvis dækslet er låst forsvarligt.

 4. Tænd kameraet, og kontrollér batteriniveauet på kontrolpanelet eller i søgeren (0 Batteriniveau og antal resterende billeder). Hvis kameraet ikke tænder, skal du kontrollere, at batteriet er sat rigtigt i.

  Få den valgte indstilling for MB-D18-batteritype i opsætningsmenuen til at passe sammen med batteritypen, der er sat i batterigrebet (0 MB-D18-batteritype). Du kan få vist information om batterierne ved at vælge Batterioplysninger i opsætningsmenuen (0 Batterioplysninger).

EP-5B stikket til lysnetadapter

Når du anvender EP-5B stikket til lysnetadapter, skal du sætte det i MS-D12EN-holderen med pilen (E) på stikket mod batteriholderens effektterminaler (). Tryk stikket lidt nedad, og skub det i pilens retning, indtil effektterminalerne klikker på plads (). Åbn holderens dæksel til stik til lysnetadapter, og før EP-5B-netledningen gennem åbningen ().

Fjernelse af batterier

Pas på ikke at tabe batterierne eller holderen.

 1. Lås MB-D18 op ved at dreje batterikammerlåsen hen på A og fjerne batteriet eller batteriholderen.

 2. Fjern batteri eller batterier fra holderen eller BL-5 batterikammerdækslet.

  EN-EL15a: Mens du trykker på knappen PUSH (TRYK) på holderen, skal du skubbe batteriet hen mod knappen. Batteriet kan derefter fjernes som vist.

  Proceduren for fjernelse af EP-5B-stikket til lysnetadapter er den samme som den for EN-EL15a.

  EN-EL18c: Skub batteriudløseren i den retning, som pilen (G) indikerer, og fjern BL-5.

  AA-batterier: Fjern batterierne som vist. Pas på ikke at tabe batterierne, når du fjerner dem fra holderen.

Specifikationer

Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.

Bufferkapacitet

Hvis du udskifter et EN-EL18c-batteri, der er sat i et ekstra MB-D18-multifunktionsbatterigreb, med et genopladeligt EN-EL15a-batteri, ændres bufferkapaciteten. Følgende tabel viser det maksimale antal eksponeringer (gældende fra september 2017), der kan lagres i bufferen i udløserindstilling Ch ved ISO-følsomheden ISO 100, når et 64 GB Sony QD-G64E XQD-kort er isat; den faktiske kapacitet varierer alt efter korttype og optageforhold (eksempelvis kan bufferkapaciteten falde ved billedkvaliteter markeret med "", eller hvis automatisk forvrængningskontrol er slået til).

Billedområdet FX (36 × 24)*

Billedkvalitet Billedstørrelse Strømkilde
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
12 bit
Large 170 54
Medium 94 40
Small 56 35
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
14 bit
Large 51 29
NEF (RAW),
Komprimeret,
12 bit
Large 200 56
NEF (RAW),
Komprimeret,
14 bit
Large 74 31
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
12 bit
Large 55 39
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
14 bit
Large 29 24
TIFF (RGB) Large 32 29
Medium 35 28
Small 39 31
JPEG fine Large 200 79
Medium 200 86
Small 200 56
JPEG normal Large 200 86
Medium 200 92
Small 200 57
JPEG basic Large 200 108
Medium 200 102
Small 200 59

Inkluderer billeder taget med ikke-DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk DX-beskæring.

Billedområdet DX (24 × 16)*

Billedkvalitet Billedstørrelse Strømkilde
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
12 bit
Large 200 91
Medium 200 56
Small 200 54
NEF (RAW),
Komprimeret uden tab,
14 bit
Large 200 45
NEF (RAW),
Komprimeret,
12 bit
Large 200 102
NEF (RAW),
Komprimeret,
14 bit
Large 200 48
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
12 bit
Large 200 72
NEF (RAW),
Ukomprimeret,
14 bit
Large 200 43
TIFF (RGB) Large 113 54
Medium 200 71
Small 200 73
JPEG fine Large 200 138
Medium 200 152
Small 200 135
JPEG normal Large 200 165
Medium 200 158
Small 200 143
JPEG basic Large 200 176
Medium 200 166
Small 200 145

Inkluderer billeder taget med DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk DX-beskæring.