Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve. Automatisk hvidbalance anbefales ved de fleste lyskilder. Hvis de ønskede resultater ikke kan opnås med automatisk hvidbalance, skal du vælge en indstilling i listen herunder eller anvende forindstillet hvidbalance.

Indstilling (farvetemp. *) Beskrivelse
vAuto Hvidbalancen justeres automatisk for optimale resultater med de fleste lyskilder. Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for de bedste resultater. Hvis en ekstra flash går af, justeres resultaterne efter det. Du kan få vist farvetemperaturen i informationsvisningen for billedvisning efter optagelsen (0 Billedinformation).
  Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.; 3500–8000 K)
Normal (3500–8000 K)
Bevar farver fra varmt lys (3500–8000 K)
DNaturligt lys auto (4500–8000 K) Hvidbalancen justeres for naturligt lys og giver farver tættere på dem, der ses med det blotte øje.
JGlødelampe (3000 K) Anvendes under glødelys-belysning.
ILysstofrør Anvendes med:
  Natriumdamplamper (2700 K) Lys med natriumdampe (findes på sportssteder).
Varmt, hvidt fluorescerende (3000 K) Varmt, hvidt fluorescerende belysningstyper.
Hvidt fluorescerende (3700 K) Hvidt fluorescerende lys.
Koldt, hvidt fluorescerende (4200 K) Koldt, hvidt fluorescerende lys.
Hvidt fluorescer. i dagslys (5000 K) Dagslys med hvidt fluorescerende lys.
Fluorescerende i dagslys (6500 K) Fluorescerende i dagslys.
Højtemp.-kviksølvdamp (7200 K) Lyskilder med høj farvetemperatur (f.eks. kviksølvsdamplamper).
HDirekte sollys (5200 K) Anvendes med motiver, som er oplyst af direkte sollys.
NFlash (5400 K) Anvendes med ekstra flashenheder.
GOverskyet (6000 K) Anvendes i dagslys med overskyet himmel.
MSkygge (8000 K) Anvendes i dagslys med motiver i skygge.
KVælg farvetemperatur (2500-10.000 K) Vælg farvetemperatur på en liste over værdier (0 Valg af farvetemperatur).
LForudindstillet manuelt Anvend motiv, lyskilde eller eksisterende billede som reference for hvidbalance (0 Forudindstillet manuelt).

Alle tallene er omtrentlige og afspejler ikke finindstilling (hvis mulig).

Hvidbalancen vælges ved at trykke på knappen U og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på kontrolpanelet.

Knappen U

Primært kommandohjul

Når v (Auto) eller I (Lysstofrør) er valgt, kan du vælge en underindstilling ved at trykke på knappen U og dreje det sekundære kommandohjul.

Knappen U

Sekundært kommandohjul

Optagemenuerne

Hvidbalance kan også justeres ved hjælp af indstillingen Hvidbalance i optagemenuen for billeder eller video (0 Hvidbalance, Hvidbalance), som også kan anvendes til at finindstille hvidbalance (0 Finindstilling af hvidbalance) eller styre forudindstillede hvidbalancer (0 Forudindstillet manuelt).

v ("Auto")

v (Auto) gør det muligt for dig at vælge mellem v0 (Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.)), v1 (Normal) og v2 (Bevar farver fra varmt lys). v0 (Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.)) får hvide farver optaget under glødelampe-belysning til at se hvide ud, mens v2 (Bevar farver fra varmt lys) bevarer de varme nuancer, vi normalt opfatter under glødelampe-belysning.

D ("Naturligt lys auto")

D (Naturligt lys auto) giver muligvis ikke de ønskede resultater under kunstigt lys. Vælg v (Auto) eller en indstilling, der passer til lyskilden.

Belysning med studieflash

v (Auto) giver muligvis ikke de ønskede resultater med store studieflashenheder. Anvend forudindstillet hvidbalance, eller sæt hvidbalance til N (Flash), og anvend finindstilling til at justere hvidbalancen.

Se også

For information om variation af hvidbalancen for at "bracketere" den aktuelle værdi, se "Bracketing" (0 Bracketing).

Farvetemperatur

Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer afhængigt af søgeren og andre forhold. Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes farve, som defineres med henvisning til den temperatur, en genstand skulle opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængde. Lyskilder med en farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens lyskilder med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper fremstår let gule eller røde. Lyskilder med en højere farvetemperatur fremstår let blålige.

"Varmere" (mere rødlige) farver "Koldere" (mere blå) farver  

I (natriumdamplamper): 2700 K
J (glødelampe)/I (varmt, hvidt fluorescerende): 3000 K
I (hvidt fluorescerende): 3700 K
I (koldt, hvidt fluorescerende): 4200 K
I (hvidt fluorescerende i dagslys): 5000 K
H (direkte sollys): 5200 K
N (flash): 5400 K
G (overskyet): 6000 K
I (fluorescerende i dagslys): 6500 K
I (højtemp.-kviksølvdamp): 7200 K
M (skygge): 8000 K

Bemærk: Alle tal er omtrentlige.