Ikke-CPU-objektiver kan anvendes i eksponeringsindstillingerne A og M med blænden indstillet ved hjælp af objektivblænderingen. Ved at angive objektivdata (objektivets brændvidde og maksimumblænde) kan brugeren opnå adgang til følgende funktioner for CPU-objektiver.

Hvis objektivets brændvidde kendes:

 • Power-zoom kan anvendes med ekstra flashenheder
 • Objektivets brændvidde er opstillet (med en asterisk) i billedinformationsvisningen under billedvisning

Hvis objektivets maksimumblænde kendes:

 • Blændeværdien vises på kontrolpanelet og i søgeren
 • Flashniveauet justeres for ændringer i blændeåbningen, hvis flashenheden understøtter indstillingen qA (automatisk blændeåbning)
 • Blænden opstilles (med en asterisk) i billedinformationsvisningen under billedvisning

Angivelse af både brændvidde og maksimumblænde for objektivet:

 • Muliggør color matrix-lysmåling (bemærk, at det kan være nødvendigt at anvende centervægtet lysmåling eller spotmåling for at opnå nøjagtige resultater med visse objektiver, inklusive Reflex-NIKKOR-objektiver)
 • Forbedrer præcisionen af centervægtet lysmåling, spotmåling og i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer

For at indtaste eller redigere data for et ikke-CPU-objektiv:

 1. Vælg Data om ikke-CPU objektiv.

  Markér Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen, og tryk på 2.

 2. Vælg et objektivnummer.

  Markér Objektivnummer, og tryk på 4 eller 2 for at vælge et objektivnummer.

 3. Indtast brændvidde og blændeåbning.

  Markér Brændvidde (mm) eller Maksimumblænde, og tryk på 4 eller 2 for at redigere det markerede punkt.

 4. Gem indstillingerne, og afslut.

  Tryk på J. Den angivne brændvidde og blændeåbning gemmes under det valgte objektivnummer.

For at indlæse objektivdata ved anvendelse af et ikke-CPU-objektiv:

 1. Tilknyt valg af ikke-CPU objektivnummer til en kameraknap.

  Tilknyt Vælg ikke-CPU objektivnr. til en knap ved hjælp af brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Brugerd. knaptilknytning).

 2. Anvend den valgte knap til at vælge et objektivnummer.

  Tryk på den valgte knap, og drej det primære eller sekundære kommandohjul, indtil det ønskede objektivnummer vises på kontrolpanelet.

  Primært kommandohjul

  Brændvidde Maksimumblænde

  Objektivnummer

Brændvidde ikke opstillet

Hvis den korrekte brændvidde ikke er opstillet, skal du vælge den nærmeste værdi større end objektivets faktiske brændvidde.

Telekonvertere og zoomobjektiver

Maksimumblænden for telekonvertere er telekonverterens og objektivets kombinerede maksimumblænde. Bemærk, at objektivdata ikke justeres, når du zoomer ind eller ud med ikke-CPU-objektiver. Data for forskellige brændvidder kan indtastes som separate objektivnumre, eller data for objektivet kan redigeres, så de afspejler de nye værdier for objektivets brændvidde og maksimumblænde, hver gang zoom justeres.