Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen med fra –3 EV til +1 EV i trin på 1/3 EV, hvilket ændrer hovedmotivets lysstyrke i forhold til baggrunden. Flashudladningen kan øges for at få hovedmotivet til at fremstå lysere eller sænkes for at undgå uønskede markeringer eller refleksioner. Generelt skal du anvende plusværdier til at gøre motivet lysere og minusværdier til at gøre det mørkere.

For at vælge en værdi for flashkompensation skal du trykke på knappen W (M) og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet.

Knappen W (M)

Sekundært kommandohjul

±0 EV (Knappen W/M trykket ned)

-0,3 EV

+1,0 EV

Ved andre værdier end ±0,0 vises ikonet Y på kontrolpanelet og i søgeren, efter at du har sluppet knappen W (M). Den aktuelle værdi for flashkompensation kan bekræftes ved at trykke på knappen W (M).

Den normale flashudladning kan gendannes ved at indstille flashkompensationen til ±0,0. Flashkompensationen nulstilles ikke, når kameraet slukkes.

Se også

For information om:

  • Valg af trinstørrelser tilgængelige for flashkompensation, se A > Brugerindstilling b3 (Eksp.-/flashkomp.trinværdi, 0 Eksp.-/flashkomp. trinværdi).
  • Valg af, hvorvidt flashkompensation skal anvendes som supplement til eksponeringskompensation ved anvendelse af flash, se A > Brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp. til flash, 0 Eksponeringskomp. til flash).
  • Automatisk ændring af flashniveau over en serie af billeder, se "Bracketing" (0 Bracketing).