Anvend autoeksponeringslås til at komponere billederne igen efter anvendelse af centervægtet lysmåling og spotmåling (0 Lysmåling) for at måle eksponeringen.

 1. Lås eksponeringen.

  Placér motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk udløserknappen halvt ned. Mens du holder udløserknappen trykket halvt ned og motivet placeret i fokuspunktet, skal du trykke på den sekundære vælgers midterknap for at låse eksponering (hvis du anvender autofokus, skal du bekræfte, at fokusindikatoren I vises i søgeren).

  Udløserknap

  Sekundær vælger

  Når eksponeringslåsen er aktiveret, vises indikatoren AE-L i søgeren.

 2. Komponér billedet igen.

  Mens du holder den sekundære vælgers midterknap nede, skal du komponere billedet igen og optage.

Spotmåling

I spotmåling låses eksponeringen ved den målte værdi ved det valgte fokuspunkt (0 Lysmåling).

Justering af lukkertid og blænde

Når eksponeringslåsen er aktiveret, kan følgende indstillinger ændres uden at ændre den målte eksponeringsværdi:

Eksponeringsindstilling Indstilling
P Lukkertid og blændeåbning (fleksibelt program; 0 Fleksibelt program)
S Lukkertid
A Blænde

De nye værdier kan bekræftes i søgeren og på kontrolpanelet. Bemærk, at lysmålingen ikke kan ændres, når eksponeringslåsen er aktiv.

Se også

For information om anvendelse af udløserknappen til låsning af eksponering, se A > Brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 Udløserknap AE-L). Hvis Til (tryk halvvejs ned) er valgt, låser eksponeringen, når udløserknappen trykkes halvt ned.