Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller mørkere. Funktionen er mest effektiv, når den anvendes sammen med centervægtet lysmåling eller spotmåling (0 Lysmåling). Vælg mellem værdier på –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i trin på 1/3 EV. Generelt gør plusværdier motivet lysere, mens minusværdier gør det mørkere.

–1 EV

Ingen eksponeringskompensation

+1 EV

For at vælge en værdi for eksponeringskompensation skal du trykke på knappen E og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises i søgeren eller på kontrolpanelet.

Knappen E

Primært kommandohjul

±0 EV (knappen E trykket ned)

-0,3 EV

+2,0 EV

Ved andre værdier end ±0,0, blinker 0 midt i eksponeringsindikatorerne (undtagen i eksponeringsindstilling M), og ikonet E vises i søgeren og på kontrolpanelet, når du har sluppet knappen E. Den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan bekræftes i eksponeringsindikatoren ved at trykke på knappen E.

Den normale eksponering kan gendannes ved at indstille eksponeringskompensationen til ±0,0. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet slukkes.

Eksponeringsindstilling M

I eksponeringsindstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.

Anvendelse af flash

Når der anvendes flash, påvirker eksponeringskompensation både flashniveau og eksponering, hvorved både hovedmotivets og baggrundens lysstyrke ændres. Brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp. til flash, 0 Eksponeringskomp. til flash) kan anvendes til kun at begrænse effekterne af eksponeringskompensationen på baggrunden.

Se også

For information om:

  • Valg af trinstørrelser tilgængelige for eksponeringskompensation, se A > Brugerindstilling b3 (Eksp.-/flashkomp.trinværdi, 0 Eksp.-/flashkomp. trinværdi).
  • At justere eksponeringskompensation uden at trykke på knappen E, se A > Brugerindstilling b4 (Nem eksponeringskomp., 0 Nem eksponeringskomp.).
  • Automatisk variation af eksponering, flashniveau, hvidbalance eller Aktiv D-Lighting, se "Bracketing" (0 Bracketing).