Følg trinene herunder for at vælge farvetemperatur, når K (Vælg farvetemperatur) er valgt for hvidbalance.

Vælg farvetemperatur

Bemærk, at de ønskede resultater ikke kan opnås med flash eller belysning med lysstofrør. Vælg N (Flash) eller I (Lysstofrør) for disse lyskilder. Ved andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi er tilstrækkelig.

Hvidbalancemenuen

Farvetemperaturen kan vælges ved hjælp af indstillingerne Hvidbalance i billedoptagemenuen. Indtast værdier for akserne gul-blå og grøn-lilla som beskrevet herunder.

 1. Vælg Vælg farvetemperatur

  Vælg Hvidbalance i billedoptagemenuen, markér dernæst Vælg farvetemperatur, og tryk på 2.

 2. Indtast værdier for gul-blå og grøn-lilla.

  Tryk på 4 eller 2 for at markere tal på den gul (A)–blå (B) akse eller den grøn (G)–lilla (M) akse, og tryk på 1 eller 3 for at ændre dem.

  Værdi for aksen gul (A)–blå (B)

  Værdi for aksen grøn (G)–lilla (M)

 3. Tryk på J.

  Tryk på J for at gemme ændringerne og vende tilbage til billedoptagemenuen. Hvis der er valgt en anden værdi end 0 for den grøn (G)–lilla (M) akse, vises en asterisk ("U") på kontrolpanelet.

Knappen U

Når K (Vælg farvetemperatur) er valgt, kan knappen U anvendes til at vælge farvetemperatur, selvom det kun er for den gul (A)–blå (B) akse. Tryk på knappen U, og drej det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet (justeringerne foretages i mireds; 0 "Mired"). For at indtaste en farvetemperatur direkte skal du trykke på knappen U og trykke på 4 eller 2 for at markere et tal og trykke på 1 eller 3 for at ændre det.

Knappen U

Sekundært kommandohjul

Kontrolpanel