I fuldskærms-, zoom- og fuldskærmsvisning kan knappen L (Z/Q) anvendes til at beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Beskyttede filer kan ikke slettes med knappen O (Q) eller indstillingen Slet i billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder bliver slettet, når hukommelseskortet formateres (0 Formater hukommelseskort).

Sådan beskyttes et billede:

  1. Vælg et billede.

    Få vist billedet i fuldskærmsvisning eller zoom under billedvisning, eller markér det på miniaturelisten.

  2. Tryk på knappen L (Z/Q).

    Billedet markeres med ikonet P. For at fjerne beskyttelsen fra billedet, så det kan slettes, skal du få vist billedet eller markere det i miniaturelisten og derefter trykke på knappen L (Z/Q).

    Knappen L (Z/Q)

Fjernelse af beskyttelse af alle billeder

For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i mappen eller mapperne, der aktuelt er valgt i menuen Billedvisningsmappe, skal du trykke på knapperne L (Z/Q) og O (Q) samtidigt i cirka to sekunder under billedvisning.