Flashkompensationen kan anvendes til at justere niveauet for masterflashen og de fjernbetjente enheder med fra −3 til +1 EV i trin på 1/3 EV. For at vælge en værdi for flashkompensation skal du trykke på knappen W (M) og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet.

Knappen W (M)

Sekundært kommandohjul

±0 EV (Knappen W/M trykket ned)

-0,3 EV

+1,0 EV

Når masterflashen eller en fjernbetjent flash indstilles til TTL eller qA, og flashkompensationen indstilles til en anden værdi end ±0,0, vises ikonet Y på kontrolpanelet og i søgeren, og du kan få vist den aktuelle værdi for flashkompensation ved at trykke på W (M). Den normale flashudladning kan gendannes ved at indstille flashkompensationen til ±0,0. Flashkompensationen nulstilles ikke, når kameraet slukkes.

Se også

For information om:

  • Valg af trinstørrelser tilgængelige for flashkompensation, se A > brugerindstilling b3 (Eksp.-/flashkomp.trinværdi, 0 b3: Eksp.-/flashkomp. trinværdi).
  • Valg af, hvorvidt flashkompensation skal anvendes som supplement til eksponeringskompensation ved anvendelse af flash, se A > Brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp. til flash, 0 e3: Eksponeringskomp. til flash).