Indstillingerne i informationsvisningen kan justeres ved at holde én af følgende knapper nede, mens du drejer på et kommandohjul:

Hvidbalance

Tryk på knappen U for at justere indstillingerne for hvidbalance i informationsvisningen. Drej det primære kommandohjul for at vælge indstilling for hvidbalance, og drej det sekundære kommandohjul for at vælge en underindstilling for indstillingen v (auto) eller I (lysstofrør), farvetemperatur (indstilling K, "vælg farvetemperatur") eller forudindstilling af hvidbalance (indstillingen Forudindstillet manuelt). I andre indstillinger end K ("vælg farvetemperatur") og forudindstillet manuelt kan du anvende multivælgeren til at finindstille hvidbalancen på de gul (A)–blå (B) og grøn (G)–lilla (M) akser.