Følg nedenstående trin for at tage billeder i Live View.

 1. Drej Live View-vælgeren hen på C (Live View-fotografering).

  Live View-vælger

 2. Tryk på knappen a.

  Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem objektivet, vises på kameraskærmen. Motivet er ikke længere synligt i søgeren.

  Knappen a

 3. Placér fokuspunktet.

  Placér fokuspunktet over dit motiv som beskrevet i "Valg af indstilling af AF-metode" (0 Valg af indstilling af AF-metode).

 4. Fokusér.

  Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

  Fokuspunktet blinker grønt, og lukkerudløsningen deaktiveres, mens kameraet fokuserer. Hvis kameraet er i stand til at fokusere, vises fokuspunktet med grønt; hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker fokuspunktet rødt (bemærk, at der kan tages billeder, selv hvis fokuspunktet blinker rødt; kontrollér fokus på skærmen inden optagelse). Eksponeringen kan låses ved at trykke midt på den sekundære vælger (0 AE-lås (autoeksponering)); fokus låser, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

  Anvendelse af autofokus i Live View

  Anvend et AF-S- eller AF-P-objektiv. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås med andre objektiver eller telekonvertere. Bemærk, at autofokus er langsommere i Live View, og at skærmen kan blive lysere eller mørkere, mens kameraet fokuserer. Bemærk, at fokuspunktet nogle gange vises med grønt, når kameraet ikke kan fokusere. Kameraet kan muligvis ikke fokusere i følgende situationer:

  • Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets lange led
  • Motivet mangler kontrast
  • Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke eller indeholder spotlys, et neonskilt eller en anden form for lyskilde, hvis lysstyrke varierer
  • Flimren eller striber fremkommer under lysstofrør, kviksølvlampe, natriumlampe eller lignende belysning
  • Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
  • Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
  • Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en række vinduer i en skyskraber)
  • Motivet bevæger sig
 5. Tag billedet.

  Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Skærmen slukkes.

 6. Afslut Live View.

  For at afslutte Live View skal du trykke på knappen a.

Eksempelvisning af eksponering

I Live View kan du trykke på J for at få vist eksempler på, hvilke effekter lukkertid, blænde og ISO-følsomhed har på eksponeringen. Eksponeringen kan justeres med ±5 EV (0 Eksponeringskompensation), selvom kun værdier mellem –3 og +3 EV afspejles i eksempelvisningen. Bemærk, at eksempelvisningen muligvis ikke afspejler de endelige resultater nøjagtigt, når der anvendes flashbelysning, når Aktiv D-Lighting (0 Aktiv D-Lighting), HDR (high dynamic range; 0 High Dynamic Range (HDR)) eller bracketing er slået til, når A (auto) er valgt for Picture Control-parameteren Kontrast (0 Picture Control-indstillinger), eller når p er valgt for lukkertid. Hvis motivet er meget lyst eller meget mørkt, blinker eksponeringsindikatorerne for at advare om, at eksempelvisningen muligvis ikke afspejler eksponeringen helt nøjagtigt. Eksempelvisning af eksponering er ikke tilgængelig, når A eller % er valgt for lukkertid.

Eksempelvisning af zoom i Live View

Tryk på knappen X for at forstørre visningen på skærmen op til et maksimum på omtrent 16×. Der vises et navigationsvindue i en grå ramme i visningens nederste højre hjørne. Anvend multivælgeren til at rulle til områder i billedet, der ikke kan ses på skærmen, eller tryk på W (M) for at zoome ud.

Knappen X

Navigationsvindue

Se også

For information om:

 • Valg af hvor længe skærmen forbliver tændt i Live View, se A > Brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 Tid for slukning af skærmen).
 • Valg af funktioner for videooptageknappen og kommandohjulene samt for midten af multivælgeren, se A > Brugerindstillingerne f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Videooptageknap + y (0 Brugerd. knaptilknytning) og f2 (Multivælgers midterknap, 0 Multivælgers midterknap).
 • Hindring af utilsigtet anvendelse af knappen a, se A > Brugerindstilling f8 (Indst. til Live View-knappen; 0 Indst. til Live View-knappen).