For at tage billeder ved hjælp af autofokus skal du dreje fokusindstillingsvælgeren om på AF.

Fokusindstillingsvælger

Valg af fokusindstilling

Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige i Live View:

For at vælge en autofokusindstilling skal du trykke på knappen AF-metode og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på skærmen.

Knappen AF-indstilling

Primært kommandohjul

Valg af indstilling af AF-metode

Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige i Live View:

For at vælge en indstilling af AF-metode skal du trykke på knappen AF-metode og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på skærmen.

Knappen AF-indstilling

Sekundært kommandohjul