Izvēlieties, vai tiešā skata režīmā sērijveida uzņemšanas laikā ir pieejama attēla apskate (atbrīvošanas režīmi Cl, Ch un Qc). Ja ir atlasīta opcija Off (Izslēgts), ekspozīcijas laikā izslēgsies ne tikai ekrāns, bet arī ekrāna fona apgaismojums.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)