Izvēlieties fokusa maksimuma iezīmēšanas krāsu. Maksimumu var ieslēgt un izslēgt un tā jutību var regulēt, tiešā skata laikā nospiežot i pogu un atlasot opciju Peaking level (Maksimuma līmenis).

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)