Izvēlieties opciju On (Ieslēgts), lai, uzņemot ar platleņķa objektīviem, samazinātu attēla cilindrveida deformāciju, bet, uzņemot ar garfokusa objektīviem, samazinātu spilvenveida kropļojumus (ņemiet vērā, ka skatu meklētājā redzamā attēla malas galīgajā fotogrāfijā var tikt apcirptas un var palielināties laiks, kas nepieciešams, lai apstrādātu fotogrāfijas pirms to ierakstīšanas). Šī opcija neattiecas uz video un ir pieejama tikai ar G, E un D tipa objektīviem (izņemot PC, platleņķa un dažus citus specifiskus objektīvus); izmantojot citus objektīvus, rezultāti netiek garantēti. Iekams automātisko kropļojumu kontroli izmantot, uzņemot ar DX objektīviem, vienumam Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) atlasiet opciju On (Ieslēgts) vai izvēlieties attēla apgabala opciju DX (24×16); atlasot citas opcijas, fotogrāfijas var tikt stipri apcirptas vai fotogrāfijās var parādīties lieli perifēriskie kropļojumi (0 Image area (Attēla apgabals)).

Retušēt: Distortion control (Kropļojuma kontrole)

Plašāku informāciju par to, kā no esošajām fotogrāfijām izveidot kopijas ar samazinātiem attēla cilindrveida un spilvenveida kropļojumiem, skatiet sadaļā „Kropļojumu kontrole” (0 Distortion control (Kropļojuma kontrole)).