Juster ISO-følsomhedsindstillinger for fotografier.

Mulighed

Beskrivelse

[ ISO-følsomhed ]

Vælg mellem indstillinger på ISO 64 til 25600; kameraet understøtter også indstillinger under ISO 64 med omkring 0,3, 0,7 og 1 EV (ækvivalent med ISO 32) og over ISO 25600 med omkring 0,3, 0,7, 1 og 2 EV (ækvivalent med ISO 102400).

[ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ]

Vælg [ ON ] for at aktivere automatisk ISO-følsomhedskontrol. Hvis [ OFF ] er valgt, forbliver [ ISO-følsomhed ] fast på den værdi, som brugeren har valgt. [ Maksimal følsomhed ], [ Maksimal følsomhed med c ] og [ Minimum lukkerhastighed ] er tilgængelige, når [ TIL ] er valgt.

[ Maksimal følsomhed ]

Vælg en øvre grænse for ISO-følsomhed for at forhindre, at den hæves for højt.

[ Maksimal følsomhed med c ]

Vælg den øvre ISO-følsomhedsgrænse for billeder taget med en valgfri flashenhed.

[ Minimum lukkerhastighed ]

Vælg den lukkerhastighed, under hvilken den automatiske ISO-følsomhedskontrol skal aktiveres for at forhindre undereksponering i tilstandene P og A ; muligheder spænder fra 1 / 16.000 til 30 s. Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet vælge den mindste lukkerhastighed baseret på objektivets brændvidde. For eksempel vil kameraet automatisk vælge hurtigere minimumslukkertider for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser, når et langt objektiv er monteret.

  • For at se valg af automatisk lukkerhastighed skal du fremhæve [ Auto ] og trykke på 2 . Automatisk lukkerhastighedsvalg kan finjusteres ved at vælge hurtigere eller langsommere minimumsværdier. Hurtigere indstillinger kan bruges til at reducere sløring ved fotografering af motiver i hurtig bevægelse.

  • Lukkerhastigheder kan falde til under det valgte minimum, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den ISO-følsomhed, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ].