Valg af [ TIL ] reducerer virkningerne af flimmer fra lyskilder som lysstofrør eller kviksølvdamplamper.

 • Flimmer kan forårsage ujævn eksponering eller (i billeder taget i kontinuerlig udløsertilstande) inkonsekvent eksponering eller farve.

 • Hvis flimmerreduktion ikke giver de ønskede resultater, skal du slukke kameraet og rette det mod motivet eller lyskilden, før du tænder det igen.

 • Hvis [ ON ] er valgt, og der registreres flimmer, når lukkeren udløses, vises et grønt I ved siden af FLICKER- ikonet på optagedisplayet.

 • Hvis [ ON ] er valgt, bliver optagedisplayet kortvarigt mørkt, når lukkeren udløses. I kontinuerlig højhastigheds- og kontinuerlig lavhastighedstilstand vil kameraet opføre sig som beskrevet nedenfor.

  • Kontinuerlig højhastighed : Prioritet gives til billedhastighed. Displayet bliver kortvarigt mørkt med det første skud i hver serie, men ikke med de efterfølgende skud.

  • Kontinuerlig lav hastighed : Prioritet gives til flimmerreduktion. Displayet bliver kortvarigt mørkt, hver gang lukkeren udløses, og billedhastigheden kan falde eller blive uregelmæssig.

"[ Reduktion af fotoflimmer ]"
 • Flimmerreduktion kan forsinke lukkerresponsen en smule.

 • Flimmerreduktion kan registrere flimmer ved 100 og 120 Hz (tilknyttet henholdsvis vekselstrømsforsyninger på 50 og 60 Hz). De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis strømforsyningens frekvens ændres under burst-fotografering.

 • Flimmer registreres muligvis ikke, eller de ønskede resultater opnås muligvis ikke afhængigt af lyskilden og optageforholdene, for eksempel med scener, der er stærkt oplyste eller har mørk baggrund.

 • De ønskede resultater opnås muligvis heller ikke med dekorative lysdisplays og anden ikke-standard belysning.

 • De faktiske effekter af fotoflimmerreduktion kan afvige fra dem, der er synlige på displayet.

Kontinuerlig høj hastighed
 • Når [ Fokus ] er valgt for brugerdefineret indstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ], opfører flimmerreduktionen sig for kontinuerlig højhastighedsudløsertilstand på samme måde, som den gør for kontinuerlig lavhastighedsudløsning.

 • Flimmerreduktion giver muligvis ikke de ønskede resultater under seriefotografering, hvis:

  • lukkerhastigheden ændres (tilstand A eller P ),

  • billedfremføringshastigheden sænkes, eller

  • udbruddene er lange.

[ Reduktion af fotoflimmer ]: Begrænsninger

[ Reduktion af fotoflimmer ] træder ikke i kraft under visse forhold, herunder under:

 • HDR overlay og

 • højhastigheds billedoptagelse.