Optag to til ti NEF (RAW) eksponeringer som et enkelt fotografi.

Mulighed

Beskrivelse

[ Multieksponeringstilstand ]

 • [ Til (serier) ]: Tag en række flere eksponeringer. For at afslutte multieksponeringsfotografering skal du vælge [ Multiple exposure mode ] igen og vælge [ Off ].

 • [ Til (enkelt billede) ]: Afslut multieksponeringsfotografering efter oprettelse af en enkelt multieksponering.

 • [ Fra ]: Afslut fotografering med flere eksponeringer.

[ Antal skud ]

Vælg antallet af eksponeringer, der skal kombineres til et enkelt fotografi.

[ Overlejringstilstand ]

 • [ Tilføj ]: Eksponeringerne overlejres uden ændringer; gain justeres ikke.

 • [ Gennemsnit ]: Forstærkningen justeres, før eksponeringerne overlejres. Gevinsten for hver eksponering er lig med 1 divideret med det samlede antal taget eksponeringer. For eksempel, i et billede, der er lavet ved at kombinere to eksponeringer, vil forstærkningen for hver eksponering blive sat til 1/2 , mens forstærkningen på et foto, der kombinerer tre eksponeringer, vil være indstillet til 1/3 .

 • [ Lysere ]: Kameraet sammenligner pixels i hvert billede og bruger kun de lyseste.

 • [ Darken ]: Kameraet sammenligner pixels i hvert billede og bruger kun de mørkeste.

[ Gem individuelle billeder (RAW) ]

 • [ TIL ]: Gem både multieksponeringen og de billeder, der udgør den; billederne gemmes i NEF (RAW)-format.

 • [ OFF ]: Kassér de individuelle billeder og gem kun multieksponeringen.

[ Overlay-optagelse ]

Hvis [ ON ] er valgt, vil tidligere eksponeringer blive overlejret på visningen gennem objektivet. De tidligere eksponeringer hjælper med at sammensætte det næste billede.

[ Vælg første eksponering (RAW) ]

Vælg den første eksponering fra NEF (RAW)-billederne på hukommelseskortet.

Oprettelse af en multipel eksponering

 1. Fremhæv [ Multiple exposure ] i fotooptagelsesmenuen , og tryk på 2 .
 2. Vælg en indstilling for [ Multieksponeringstilstand ].
  • Fremhæv [ Multieksponeringstilstand ], og tryk på 2 .

  • Fremhæv en multieksponeringstilstand med 1 eller 3 , og tryk på J .

  • Hvis [ Til (serie) ] eller [ Til (enkelt foto) ] er valgt, vises et ikon i displayet.

 3. Vælg en værdi for [ Antal billeder ] (antal eksponeringer).
  • Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 2 .

  • Vælg antallet af eksponeringer med 1 eller 3 , og tryk på J .

 4. Vælg en [ Overlay mode ].
  • Fremhæv [ Overlay mode ] og tryk på 2 .

  • Fremhæv en indstilling ved hjælp af 1 eller 3 , og tryk på J .

 5. Vælg en indstilling for [ Gem individuelle billeder (RAW) ].

  For at gemme både multieksponeringen og de billeder, der udgør den, skal du vælge [ TIL ]; de individuelle billeder gemmes i NEF (RAW)-format. For kun at gemme multieksponeringen skal du vælge [ OFF ].

 6. Vælg en indstilling for [ Overlay-optagelse ].

  Vælg [ ON ] for at overlejre tidligere eksponeringer på visningen gennem objektivet. Du kan bruge de tidligere eksponeringer som en guide, når du komponerer efterfølgende billeder.

 7. Vælg en indstilling for [ Vælg første eksponering (RAW) ].
  • For at vælge den første eksponering fra eksisterende NEF (RAW)-billeder skal du fremhæve [ Vælg første eksponering (RAW) ] og trykke på 2 .

  • Fremhæv det ønskede billede ved hjælp af multivælgeren.

  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på og holde X -knappen nede.

  • Efter at have fremhævet det ønskede billede, tryk på J .

 8. Begynd at skyde.
  • Tag det valgte antal billeder. Hvis du brugte [ Vælg første eksponering (RAW) ] til at vælge et eksisterende NEF (RAW)-billede som den første eksponering i trin 7, starter optagelsen fra den anden eksponering.

  • Når du har taget det valgte antal billeder, vil billederne blive overlejret for at skabe en multieksponering. Flere eksponeringer optages i JPEG-format uanset den valgte indstilling for billedkvalitet.

  • Hvis [ Til (serie) ] er valgt for [ Multieksponeringstilstand ], kan du fortsætte med at tage flere flere eksponeringer, indtil [ Fra ] er valgt.

  • Hvis [ Til (enkelt foto) ] er valgt, vil kameraet afslutte multieksponeringstilstand, når antallet af billeder valgt i trin 3 er taget.

i -menuen

Billeder kan ses ved at trykke på K knappen, mens en multieksponering er i gang. Det seneste billede i den aktuelle multieksponering er angivet med et $ -ikon; ved at trykke på i knappen, når dette ikon er til stede, vises multieksponeringsmenuen i .

 • Fremhæv elementer, og tryk på J for at vælge.

 • Du har også mulighed for at bruge berøringskontroller efter at have trykket på i knappen.

Mulighed

Beskrivelse

[ Se fremskridt ]

Se en forhåndsvisning, der er oprettet ud fra de eksponeringer, der er optaget til det aktuelle punkt.

[ Gentag sidste eksponering ]

Gentag den seneste eksponering.

[ Gem og afslut ]

Opret en multipel eksponering fra eksponeringerne taget til det aktuelle punkt.

[ Kassér og afslut ]

Afslut uden at optage en multieksponering.

 • Hvis [ ON ] er valgt for [ Gem individuelle billeder (RAW) ], gemmes de individuelle eksponeringer separat.

Forsigtig: Multipel eksponering
 • Hvis du bruger menuerne eller ser billeder på displayet, mens du optager en multieksponering, skal du huske, at optagelsen afsluttes, og multieksponeringen vil blive optaget, hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 40 sekunder (eller i tilfælde af menuer, omkring 90 sekunder) . Den tid, der er til rådighed til at optage den næste eksponering, kan forlænges ved at vælge længere tid for brugerindstilling c3 [ Forsinkelse af slukke ] > [ Afspilning ] eller [ Menuer ].

 • Flere eksponeringer kan blive påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

 • I kontinuerlige optagelsestilstande optager kameraet alle eksponeringer i en enkelt serie. Hvis [ Til (enkelt foto) ] er valgt, afsluttes multieksponeringsoptagelse, efter den første multieksponering er optaget. Hvis [ Til (serie) ] er valgt, vil der blive optaget en ekstra multieksponering, hver gang der trykkes på udløserknappen.

 • I selvudløsertilstand vælges intervallet mellem hvert billede i eksponeringen ved hjælp af brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ] > [ Interval mellem optagelser ]. Uanset den valgte værdi for indstillingen c2 [ Antal billeder ], vil optagelsen dog slutte efter det antal billeder, der er valgt for multieksponeringen.

 • Flere eksponeringer kan afsluttes, hvis indstillingerne ændres, mens optagelsen er i gang.

 • Optageindstillinger og fotooplysninger for fotografier med flere eksponeringer er dem, der gælder for den første eksponering.

 • Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet, mens en multieksponering er i gang.

 • Hukommelseskort kan ikke formateres, mens en multieksponering er i gang. Nogle menupunkter vil være nedtonede og utilgængelige.

Multipel eksponering: Begrænsninger

Multieksponering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,

 • højhastighedsrammeoptagelse,

 • parentes,

 • HDR overlejring,

 • interval-timer fotografering,

 • time-lapse videooptagelse, og

 • fokus skift.

Afslutning af flere eksponeringer

For at afslutte en multieksponering, før det angivne antal eksponeringer er blevet taget, skal du vælge [ Fra ] for multieksponeringstilstand. En multieksponering vil blive oprettet ud fra de eksponeringer, der er blevet optaget til det punkt (hvis [ Gennemsnit ] er valgt for [ Overlay mode ], vil forstærkningen blive justeret for at afspejle antallet af eksponeringer, der faktisk er optaget).

Multieksponeringen afsluttes også, hvis:

 • standby-timeren udløber efter den første eksponering er blevet taget, eller

 • du trykker på K knappen efterfulgt af i -knappen og vælger enten [ Save and exit ] eller [ Discard and exit ]