เพื่อความปลอดภัยของท่าน

เพื่อป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บต่อตัวท่านเองหรือผู้อื่น โปรดอ่าน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” ทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

เก็บคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ไว้ในที่ซึ่งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถอ่านได้

Aอันตราย: หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ที่จะแสดงด้วยสัญลักษณ์นี้ซึ่งมีความหมายว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงหรือการได้รับบาดเจ็บรุนแรง

Aคำเตือน: หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ที่จะแสดงด้วยสัญลักษณ์นี้อาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง

Aข้อควรระวัง: หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ที่จะแสดงด้วยสัญลักษณ์นี้อาจทำได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

A คำเตือน

ห้ามใช้ขณะเดินหรือขับขี่รถยนต์

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได้

ห้ามถอดแยกส่วนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามจับชิ้นส่วนด้านในที่เปิดออกเนื่องจากการตกหล่นหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได้

ถ้าคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เช่น มีกลิ่นผิดปกติ ความร้อน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ์ ให้ถอดแบตเตอรี่ หรือแหล่งจ่ายไฟออกทันที

การใช้งานต่อไปอาจทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือการบาดเจ็บได้

เก็บไว้ในที่แห้ง อย่าจับอุปกรณ์ขณะมือเปียก อย่าจับปลั๊กหรือเครื่องชาร์จขณะมือเปียก

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่าให้ผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้จนนานเกินไปขณะที่เครื่องทำงานหรือเสียบสายไฟอยู่

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดแผลไหม้ระดับไม่รุนแรงได้

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้ประกายไฟหรือก๊าซ เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ห้ามมองพระอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าอื่นผ่านเลนส์หรือกล้องโดยตรง

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดความพิการทางสายตาได้

อย่าหันแฟลชหรือไฟช่วยหา AF ไปทางผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็ก

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้ นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นส่วนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ห้ามพัน มัด หรือหมุนสายคล้องคอรอบคอของคุณ

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ห้ามใช้แบตเตอรี่เครื่องชาร์จ หรืออะแดปเตอร์ ACที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออะแดปเตอร์ ACที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามทำดังต่อไปนี้:

 • สร้างความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ ห้ามวางของหนักทับสายไฟ ห้ามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความร้อน

 • ใช้กับอะแดปเตอร์หรือตัวแปลงไฟฟ้าสำหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์หนึ่งไปเป็นอีกโวลต์หนึ่ง หรือห้ามใช้กับตัวแปลงไฟฟ้า DC เป็น AC

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังชาร์จไฟหรือใช้อะแดปเตอร์ AC ขณะที่มีพายุฟ้าคะนอง

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามจับด้วยมือเปล่าในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจัด

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดผิวไหม้หรือความเย็นกัดได้

A ข้อควรระวัง

อย่าปล่อยให้เลนส์หันเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าอื่นๆ

แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนส์สามารถทำให้เกิดไฟลุกได้หรือสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในกล้อง เมื่อถ่ายวัตถุที่ย้อนแสง ให้กันดวงอาทิตย์ออกจากกรอบภาพ แสงแดดที่รวมโฟกัสเข้าไปในกล้อง เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กรอบภาพ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟได้

ปิดผลิตภัณฑ์นี้เมื่อมีการห้ามใช้งาน ปิดการใช้งานคุณสมบัติไร้สายเมื่อมีการห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย

คลื่นความถี่วิทยุที่ส่งออกมาจากผลิตภัณฑ์อาจสร้างความขัดข้องต่ออุปกรณ์บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ

ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ถ้าจะไม่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามยิงแฟลชเมื่อกล้องอยู่ใกล้หรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดผิวไหม้หรือไฟไหม้ได้

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินเป็นเวลานาน เช่น ในรถที่ปิดอยู่หรือการถูกแสงแดดโดยตรง

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามมองไฟช่วยหา AF โดยตรง

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการมองเห็นได้

ห้ามขนย้ายกล้องหรือเลนส์ที่ต่อขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์เสริมที่คล้ายกันไว้

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

A อันตราย (แบตเตอรี่)

ห้ามใช้แบตเตอรี่ในทางที่ผิด

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได้

 • ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้

 • อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความร้อนสูง

 • ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

 • ห้ามลัดวงจรขั้วต่อโดยการสัมผัสกับสร้อยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น

 • ห้ามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑ์อื่น ในที่ที่เครื่องจะได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง

 • ห้ามเหยียบแบตเตอรี่ เจาะด้วยตะปู หรือทุบด้วยค้อน

ชาร์จตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได้

หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและพบแพทย์ทันที

หากล่าช้าอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อดวงตา

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สายการบิน

แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการดูแลที่อยู่ในระดับความสูงในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแรงดันอาจรั่ว, ความร้อนสูงเกินไป, แตก หรือติดไฟได้

A คำเตือน (แบตเตอรี่)

เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากสัตว์เลี้ยงในบ้านและสัตว์อื่นๆ

แบตเตอรี่อาจรั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตก หรือติดไฟหากถูกกัด เคี้ยว หรือได้รับความเสียหายจากสัตว์

อย่าจุ่มแบตเตอรี่ ในน้ำหรือให้สัมผัสกับฝน

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ให้เช็ดผลิตภัณฑ์ให้แห้งทันทีด้วยผ้าเช็ดตัวหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันถ้าผลิตภัณฑ์เปียก

ให้หยุดใช้งานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เช่น สีตกหรือรูปร่างผิดเพี้ยน ให้หยุดชาร์จแบตเตอรี่ EN‑EL15b แบบรีชาร์จได้ หากแบตเตอรี่ไม่ชาร์จในเวลาที่กำหนด

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ อาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตกหรือไฟติดขึ้นได้

เมื่อไม่ต้องการแบตเตอรี่แล้ว ให้ติดเทปที่ขั้วทั้งสองข้าง

หากมีวัตถุโลหะเข้ามาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ มีความร้อนสูง หรือแตกได้

ถ้าหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผ้า ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง

คำชี้แจง

 • ห้ามนำส่วนใดๆ ของคู่มือที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นี้ไปทำการคัดลอก ถ่ายทอดต่อ บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดต่อ เก็บไว้ในระบบซึ่งเรียกค้นคืนออกมาใช้ได้อีกหรือแปลเป็นภาษาอื่น ไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nikon ก่อน

 • Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

 • เราได้พยายามอย่างเต็มที่จนแน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตามเราขอขอบคุณหากท่านพบและแจ้งข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของท่าน (ตามที่อยู่ซึ่งแจ้งไว้ต่างหาก)

คำเตือนเกี่ยวกับการห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำ

โปรดทราบไว้ว่าการมีเอกสารซึ่งผ่านการทำสำเนาหรือผลิตซ้ำโดยกระบวนการทางดิจิตอลผ่านเครื่องสแกนเนอร์กล้องดิจิตอล หรือด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในครอบครอง อาจต้องระวางโทษทางกฎหมายได้

 • สิ่งที่ห้ามทําสําเนาหรือผลิตซ้ำตามกฎหมาย

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น ถึงแม้จะมีการประทับตรา “ตัวอย่าง” บนสำเนาหรือสิ่งผลิตซ้ำแล้วก็ตาม

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำธนบัตร เหรียญกษาปณ์หรือใบหุ้นที่ใช้หมุนเวียนในต่างประเทศ

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำดวงตราไปรษณียากรหรือไปรษณียบัตรที่ไม่ใช้แล้วซึ่งออกโดยรัฐบาลยกเว้นได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากรัฐบาล

  ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำตราประทับที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

 • ข้อควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ำเอกสารบางประเภท

  รัฐบาลได้ประกาศข้อควรระวังในการทำสำเนาหรือผลิตซ้ำใบตราสารต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (เช่น ใบตราสารหุ้น ตั๋วเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เป็นต้น)ใบอนุญาตเข้าเมือง หรือตั๋วคูปองทุกชนิด ยกเว้นแต่เป็นการทำสำเนาตามจำนวนน้อยที่สุด ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้งานในธุรกิจ นอกจากนี้ ห้ามทำสำเนาหรือผลิตซ้ำหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน บัตรประจำตัว และตั๋วต่างๆ เช่น บัตรผ่านและคูปองรับประทานอาหาร

 • ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์

  ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ภาพถ่ายหรือบันทึกของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากกล้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ ยกเว้นการใช้งานส่วนบุคคล แต่โปรดทราบว่าการใช้งานส่วนบุคคลอาจมีข้อจำกัดในกรณีที่เป็นภาพถ่ายหรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือการแสดงสด

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมยี่ห้อ Nikon เท่านั้น

กล้อง Nikon ได้รับการออกแบบด้วยมาตรฐานสูงสุดและประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน มีเพียงเฉพาะอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อ Nikon (รวมถึงเลนส์ เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งได้รับการรับรองจาก Nikon ให้ใช้ร่วมกับกล้องดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเท่านั้นที่ผลิตขึ้นและผ่านการทดสอบรับรองแล้วว่าสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การใช้อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ของ Nikon อาจทำให้กล้องเสียหายและทำให้เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จของบริษัทอื่นที่ไม่มีแผ่นซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพด้านขวามือ อาจรบกวนการทำงานปกติของกล้องหรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เกิดประกายไฟ โป่งบวมหรือรั่วได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมยี่ห้อ Nikon กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตพื้นที่

ก่อนถ่ายภาพสำคัญ

ก่อนถ่ายภาพในโอกาสสำคัญ (เช่น งานแต่งงาน หรือก่อนพกพากล้องไประหว่างเดินทางท่องเที่ยว)ให้ทดลองถ่ายภาพดูก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องทำงานเป็นปกติ Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียผลประโยชน์ที่อาจมีสาเหตุมาจากการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

การเรียนรู้ทั้งชีวิต

Nikon เชื่อใน “การเรียนรู้ทั้งชีวิต” จึงให้การสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อัพเดทอยู่เสมอผ่านทางเว็บไซต์ต่อไปนี้:

ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ เกร็ดความรู้ต่างๆคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถ่ายภาพดิจิตอลข้อมูลเพิ่มเติมจะขอได้จากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของท่าน โปรดดูข้อมูลสถานที่ติดต่อได้จาก URL ต่อไปนี้: https://imaging.nikon.com/