ใช้ปุ่ม R เพื่อดูข้อมูลการถ่ายภาพหรือเลือกสัญลักษณ์ที่แสดง

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านสามารถกดปุ่ม R เพื่อดูการแสดงผลข้อมูลในจอภาพ หน้าจอแสดงรายการข้อมูล เช่น ความไวชัตเตอร์ รูรับแสง จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ และโหมดพื้นที่ AF

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

ใช้ปุ่ม R เพื่อสลับระหว่างจอแสดงผลต่อไปนี้:

หมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ C

1

แสดงสัญลักษณ์

2

การแสดงผลอย่างง่าย

3

กราฟฮิสโตแกรม *

4

ระนาบกล้อง

  • แสดงเมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d9 [ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ (Lv)] ในโหมด P, S, A หรือ M ไม่แสดงหากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [การถ่ายภาพซ้อน] > [การซ้อนภาพขณะถ่าย] ในเมนูถ่ายภาพ

หมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ 1

1

แสดงสัญลักษณ์

2

การแสดงผลอย่างง่าย

3

กราฟฮิสโตแกรม

4

ระนาบกล้อง