กล้องดิจิตอล

D780

คู่มือออนไลน์

ค้นหาคู่มือ

สารบัญ

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ขั้นตอนแรก

การถ่ายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

ปุ่มควบคุมการทำงานของกล้อง

การตั้งค่าการถ่ายภาพ

ตัวเลือกการบันทึกและการตัดต่อภาพยนตร์

ตัวเลือกการถ่ายภาพอื่นๆ

การแสดงภาพ

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์

การเชื่อมต่อเครือข่าย

การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

คำแนะนำเมนู

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

หมายเหตุทางเทคนิค

คู่มือการใช้งานชุดเลนส์