เลือกโหมด b (อัตโนมัติ) สำหรับการถ่ายภาพแบบ “เล็งแล้วถ่าย” อย่างง่ายๆ จัดองค์ประกอบภาพในช่องมองภาพ (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ) หรือจอภาพได้ (การถ่ายภาพไลฟ์วิว)

การจัดองค์ประกอบภาพในช่องมองภาพ (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

 1. กดปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมดที่ด้านบนของกล้อง แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ b
 2. เตรียมกล้องให้พร้อม

  จับมือจับของกล้องด้วยมือขวาและประคองตัวกล้องหรือเลนส์ด้วยมือซ้าย วางข้อศอกของท่านตรงข้างหน้าอก

 3. จัดองค์ประกอบภาพ
  • การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายในช่องมองภาพ

  • จัดตำแหน่งวัตถุหลักให้อยู่ในกรอบพื้นที่ AF

 4. กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ
  • สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นในช่องมองภาพเมื่อกล้องโฟกัสภาพได้แล้ว

   การแสดงผลของช่องมองภาพ

   คำอธิบาย

   (หยุดนิ่ง)

   วัตถุอยู่ในโฟกัส

   (หยุดนิ่ง)

   จุดโฟกัสอยู่ด้านหน้าวัตถุ

   (หยุดนิ่ง)

   จุดโฟกัสอยู่ด้านหลังวัตถุ

   (กะพริบ)

   กล้องไม่สามารถโฟกัสภาพโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้

  • จะแสดงจุดโฟกัสที่ใช้อยู่เท่านั้นในช่องมองภาพ

 5. ค่อยๆ กดปุ่มกดชัตเตอร์ที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

  ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะติดสว่างเมื่อกำลังบันทึกภาพ อย่านำการ์ดหน่วยความจำออก หรือถอด หรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานจนกว่าไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ์

ตั้งเวลาสแตนด์บาย (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

กล้องใช้การตั้งเวลาสแตนด์บายเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ตัวนับเวลาจะเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและจะหมดเวลาหากไม่มีการใช้งานใดๆ เป็นเวลาประมาณ 6 วินาที ช่องมองภาพจะแสดงผลและบางสัญลักษณ์บนแผงควบคุมจะปิดเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้ หากต้องการตั้งตัวนับเวลาใหม่และเรียกคืนจอแสดงผล ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง ท่านสามารถปรับระยะเวลาก่อนที่การตั้งเวลาสแตนด์บายจะหมดเวลาลงโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย]

เปิดตั้งเวลาสแตนด์บาย

ปิดตั้งเวลาสแตนด์บาย

การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายในจอภาพ (ไลฟ์วิว)

 1. กดปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมดที่ด้านบนของกล้อง แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ b
 2. หมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ C (การถ่ายภาพไลฟ์วิว)
 3. กดปุ่ม a

  กระจกจะยกขึ้นและไลฟ์วิวจะเริ่มทำงาน ช่องมองภาพจะมืดและภาพจะแสดงผ่านเลนส์ไปที่จอภาพ

 4. เตรียมกล้องให้พร้อม

  จับมือจับของกล้องอย่างมั่นคงด้วยมือขวาของท่านและประคองตัวกล้องหรือเลนส์ด้วยมือซ้ายของท่าน

 5. จัดองค์ประกอบภาพถ่าย
  • จัดตำแหน่งวัตถุไว้ใกล้ตรงกลางกรอบภาพ

  • ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน กล้องจะตรวจหาวัตถุภาพบุคคลและวางตำแหน่งจุดโฟกัสบนใบหน้าหรือดวงตา

 6. กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ

  หากกล้องสามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะแสดงเป็นสีเขียว หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ ตัวอย่างเช่น วัตถุอยู่ใกล้กับกล้องมากเกินไป พื้นที่โฟกัสจะกะพริบเป็นสีแดง

 7. กดปุ่มกดชัตเตอร์ที่เหลือลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

  จอภาพจะปิดขณะถ่ายภาพ

 8. กดปุ่ม a เพื่อออกจากไลฟ์วิว
การถ่ายภาพในไลฟ์วิว
 • แม้ว่าเอ็ฟเฟ็กต์เหล่านี้จะไม่ปรากฏในภาพที่ถ่ายออกมาแล้ว แต่ระหว่างไลฟ์วิวท่านอาจสังเกตเห็นว่า:

  • วัตถุที่เคลื่อนไหวในจอแสดงผลจะผิดเพี้ยน (วัตถุแต่ละอย่าง เช่น รถไฟหรือรถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผ่านกรอบภาพอาจผิดเพี้ยน หรือทั้งกรอบภาพอาจผิดเพี้ยนเมื่อแพนกล้องในแนวนอน)

  • ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสว่างจะปรากฏในจอแสดงผล

  • บริเวณหรือแถบสว่างอาจปรากฏขึ้นในฉากจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือเมื่อวัตถุได้รับแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ

 • สามารถลดการกะพริบถี่และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียมได้โดยใช้รายการ [ลดการกะพริบ] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ แม้ว่าอาการดังกล่าวอาจปรากฏบนภาพถ่ายเมื่อใช้ความไวชัตเตอร์บางค่า

 • เพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าทางช่องมองภาพรบกวนการถ่ายภาพหรือค่าแสง เราแนะนำให้ท่านปิดช่องมองภาพด้วยฝาปิดช่องมองภาพที่ให้มา (ปิดช่องมองภาพ)

 • ขณะถ่ายภาพในไลฟ์วิว ให้หลีกเลี่ยงการหันกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้วงจรภายในกล้องเสียหาย

 • ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย] ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงระหว่างไลฟ์วิว

หน้าจอนับถอยหลัง

ตัวนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของหน้าจอประมาณ 30 วินาทีก่อนที่ไลฟ์วิวจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

 • หากตัวนับเวลาถูกสั่งให้เริ่มใช้งานโดยการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c4 [หน่วงเวลาปิดจอภาพ] การนับถอยหลังจะปรากฏเป็นสีดำเริ่มต้น 30 วินาทีก่อนจะหมดเวลาที่ตั้งไว้ แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเหลือเวลาเพียง 5 วินาที หากเลือก [ไม่จำกัด] ไว้สำหรับ [หน่วงเวลาปิดจอภาพ] > [ไลฟ์วิว] กล้องอาจยังคงยุติไลฟ์วิวหากจำเป็นเพื่อป้องกันวงจรภายในไม่ให้มีอุณหภูมิสูงและอื่นๆ ที่คล้ายกัน

 • การนับถอยหลังจะปรากฏเป็นสีแดงเริ่มต้น 30 วินาทีก่อนที่กล้องจะปิดลงเพื่อป้องกันวงจรภายใน ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเลือกไลฟ์วิว

ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ (Lv)

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d9 [ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ (Lv)] สามารถดูตัวอย่างค่าแสงได้บนจอภาพระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว ซึ่งอาจมีประโยชน์เมื่อท่านใช้การชดเชยแสงหรือถ่ายภาพในโหมด M

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

การควบคุมด้วยระบบสัมผัสสามารถใช้แทนปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อโฟกัสและถ่ายภาพระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว ( การควบคุมด้วยระบบสัมผัส )