ใช้รายการ [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] ในเมนูถ่ายภาพเพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาแบบเงียบจากภาพที่ถ่ายโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เลือก

ตัวเลือกภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[เริ่ม]

เริ่มบันทึกแบบเหลื่อมเวลา เริ่มต้นถ่ายหลังจากประมาณ 3 วินาที และถ่ายต่อในช่วงเวลาห่างที่เลือกสำหรับเวลาถ่ายที่เลือก

[ช่วงเวลาห่าง]

เลือกช่วงเวลาห่างระหว่างการถ่ายภาพเป็นนาทีและวินาที

[ระยะเวลาในการถ่ายภาพ]

เลือกระยะเวลาที่กล้องจะถ่ายภาพ (ชั่วโมงและนาที)

[ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน]

การเลือก [เปิด] ทำให้กล้องสามารถเปลี่ยนค่าแสงทันทีได้อย่างราบรื่นในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ M (โปรดทราบว่าการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปิดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ) การเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างฉับพลันระหว่างการถ่ายภาพอาจทำให้ภาพที่ปรากฏแตกต่างออกไป ซึ่งในกรณีเช่นนี้ อาจจำเป็นจะต้องลดช่วงเวลาห่างระหว่างภาพให้สั้นลง

[ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

เลือก [เปิด] เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์และกำจัดการสั่นที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายภาพ

 • การเลือก [เปิด] จะไม่ปิดเสียงกล้องอย่างสมบูรณ์ อาจยังคงได้ยินเสียงของกล้องอยู่ เช่น ระหว่างที่โฟกัสอัตโนมัติหรือปรับรูรับแสง ในกรณีหลังจะสังเกตได้ชัดที่สุดที่รูรับแสงที่แคบกว่า (หมายถึงค่ารูรับแสงสูงขึ้น) f/5.6

[พื้นที่ภาพ]

 • [เลือกพื้นที่ภาพ]: เลือกพื้นที่ภาพสำหรับภาพยนตร์เหลื่อมเวลาจาก [FX] และ [DX]

 • [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]: หากเลือก [เปิด] ไว้ กล้องจะเลือกตัดส่วน [DX] โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งเลนส์ DX

[ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม]

เลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสำหรับภาพยนตร์

[เน้นช่วงเวลาห่าง]

 • [เปิด]: เลือก [เปิด] เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้ในโหมด P และ A

  • หากเลือก AF‑S ไว้สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ หรือหากเลือก AF‑A ไว้แล้วถ่ายภาพโดยใช้ AF‑S ให้เลือก [การถ่าย] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 [เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑S] หากเลือก AF‑C ไว้ หรือหากเลือก AF‑A ไว้แล้วถ่ายภาพโดยใช้ AF‑C ให้เลือก [การถ่าย] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a1 [เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑C]

  • หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] และเวลาที่เลือกไว้สำหรับ [ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด] นานกว่าช่วงเวลาห่าง เวลาที่เลือกสำหรับช่วงเวลาห่างจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าความไวชัตเตอร์ที่เลือก

 • [ปิด]: เลือก [ปิด] เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามปกติ

[โฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ]

หากเลือก [เปิด] ไว้ กล้องจะโฟกัสก่อนการถ่ายภาพ

[ปลายทาง]

เลือกช่องที่จะใช้บันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลาเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบ

การบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

ก่อนการถ่ายภาพ
 • เลือกโหมดอื่นที่ไม่ใช่ EFCT

 • ก่อนเริ่มการถ่ายภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ให้ลองถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าปัจจุบันและดูภาพที่ได้

 • กล้องจะถ่ายภาพยนตร์เหลื่อมเวลาโดยใช้การตัดส่วนภาพยนตร์

 • เลือก [โซนเวลาและวันที่] ในเมนูตั้งค่าและโปรดแน่ใจว่านาฬิกาในกล้องถูกตั้งเป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง

 • เราขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและปิดระบบลดการสั่นไหวของเลนส์ (VR) ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องก่อนเริ่มถ่ายภาพ

 • เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องจะไม่หยุดถ่ายภาพกลางคัน ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว

 • ในการถ่ายภาพโดยไม่แนบตาเข้ากับช่องมองภาพแล้วเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] ให้ถอดขอบยางรองตาแล้วปิดช่องมองภาพด้วยฝาปิดช่องมองภาพที่ให้มาเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าทางช่องมองภาพรบกวนการถ่ายภาพหรือค่าแสง (ปิดช่องมองภาพ)

 1. ไฮไลท์ [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2
 2. การปรับการตั้งค่าภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

  การปรับการตั้งค่าภาพยนตร์เหลื่อมเวลาตามที่อธิบายด้านล่าง

  • การเลือกช่วงเวลาห่างระหว่างเฟรม:

   ไฮไลท์ [ช่วงเวลาห่าง] แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกช่วงเวลาห่างให้นานกว่าความไวชัตเตอร์ที่ใช้เป็นค่าต่ำสุด (นาทีและวินาที) แล้วกดปุ่ม J

  • การเลือกระยะเวลาในการถ่ายภาพทั้งหมด:

   ไฮไลท์ [ระยะเวลาในการถ่ายภาพ] แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกเวลาการถ่ายภาพ (สูงสุด 7 ชั่วโมง 59 นาที) แล้วกดปุ่ม J

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน:

   ไฮไลท์ [ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   • เลือก [เปิด] เพื่อเปลี่ยนค่าแสงได้อย่างราบรื่นสำหรับภาพยนตร์ที่ดูเป็นธรรมชาติ

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง:

   ไฮไลท์ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   • หากเลือก [เปิด] ไว้ เวลาที่จะได้ยินเสียงชัตเตอร์หรือกระจกคือเมื่อกระจกยกขึ้นหรือปิดลงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการถ่ายภาพเท่านั้น

  • การเลือกพื้นที่ภาพ:

   ไฮไลท์ [พื้นที่ภาพ] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ [เลือกพื้นที่ภาพ] หรือ [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ] แล้วกดปุ่ม 2

   • หากท่านเลือก [เลือกพื้นที่ภาพ] ไว้ ให้เลือก [FX] หรือ [DX]; หากท่านเลือก [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ] ให้ไฮไลท์ [เปิด] หรือ [ปิด] แล้วกดปุ่ม J

  • การเลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรม:

   ไฮไลท์ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • การเลือกตัวเลือกเน้นช่วงเวลาห่าง:

   ไฮไลท์ [เน้นช่วงเวลาห่าง] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • เลือกว่าจะให้กล้องโฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพหลังจากครั้งแรกหรือไม่:

   ไฮไลท์ [โฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   • หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [โฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ] กล้องจะโฟกัสก่อนการถ่ายแต่ละภาพตามตัวเลือกที่เลือกไว้ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติในขณะนั้น

  • เลือกปลายทาง:

   ไฮไลท์ [ปลายทาง] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ช่องที่จะใช้บันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลาเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบแล้วกดปุ่ม J

 3. ไฮไลท์ [เริ่ม] แล้วกดปุ่ม J
  • เริ่มต้นถ่ายภาพหลังจากประมาณ 3 วินาที

  • กล้องจะถ่ายภาพที่ [ช่วงเวลาห่าง] และสำหรับ [ระยะเวลาในการถ่ายภาพ] ที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2

การสิ้นสุดการถ่ายภาพ

ในการสิ้นสุดการถ่ายภาพก่อนที่จะถ่ายภาพทั้งหมด ให้กดปุ่ม J หรือเลือก [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] ในเมนูถ่ายภาพ ให้ไฮไลท์ [ปิด] แล้วกดปุ่ม J โปรดทราบว่าเมนูอาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม G หากเวลาที่เลือกไว้สำหรับ [ช่วงเวลาห่าง] นั้นสั้นมาก

 • ภาพยนตร์จะสร้างจากเฟรมที่ถ่ายไปจนถึงจุดที่การถ่ายภาพสิ้นสุดลงจากนั้นจะกลับมาถ่ายภาพปกติ

การคำนวณความยาวภาพยนตร์

จำนวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตร์สามารถคำนวณได้โดยหารระยะเวลาในการถ่ายภาพด้วยช่วงเวลาห่าง, ปัดเศษ แล้วบวกขึ้น 1 ความยาวของภาพยนตร์จะสามารถคำนวณได้โดยหารจำนวนภาพด้วยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไว้สำหรับ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ 48 เฟรมที่บันทึกด้วยค่า 1920 × 1080; 24p จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวสูงสุดของภาพยนตร์เหลื่อมเวลาคือ 20 นาที

1

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

2

สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำ

3

ความยาวที่บันทึกไว้/ความยาวสูงสุด

แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

ปุ่ม K จะใช้ดูภาพถ่ายในขณะที่กำลังถ่ายภาพไม่ได้ แต่เฟรมปัจจุบันจะปรากฏบนจอภาพหลังจากถ่ายภาพแต่ละภาพไปสองสามวินาที หากท่านเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [แสดงภาพทันทีที่ถ่าย] ในเมนูแสดงภาพ (เฟรมอาจไม่ปรากฏขึ้นหากช่วงเวลาห่างสั้นมาก) กล้องไม่สามารถแสดงภาพอื่นๆ ได้ในขณะที่แสดงเฟรมดังกล่าวบนหน้าจอ

ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
 • ภาพยนตร์เหลื่อมเวลาที่บันทึกไม่มีเสียง

 • ความไวชัตเตอร์และเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพไปยังการ์ดหน่วยความจำอาจแตกต่างกันไปในการถ่ายแต่ละภาพ เป็นผลให้ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มต้นของภาพต่อไปอาจแตกต่างกัน

 • กล้องจะไม่เริ่มถ่ายภาพหากไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลาตามการตั้งค่าปัจจุบันได้ เช่น หาก:

  • ค่าที่เลือกไว้สำหรับ [ช่วงเวลาห่าง] นานกว่าค่าที่เลือกไว้สำหรับ [ระยะเวลาในการถ่ายภาพ]

  • เลือก [00:00'00"] ไว้สำหรับ [ช่วงเวลาห่าง] หรือ [ระยะเวลาในการถ่ายภาพ]

  • การ์ดหน่วยความจำเต็ม

 • ปุ่ม K ไม่สามารถใช้ดูภาพได้ในขณะบันทึกแบบเหลื่อมเวลา

 • สำหรับการใช้สีที่คงที่ ให้เลือกการตั้งค่าไวต์บาลานซ์อื่นที่ไม่ใช่ 4 ([อัตโนมัติ]) หรือ D ([ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ]) เมื่อบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

 • ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย] ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงเมื่อกำลังบันทึก

 • การถ่ายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใช้ปุ่มควบคุมของกล้องหรือเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อสาย HDMI ภาพยนตร์จะสร้างจากเฟรมที่ถ่ายไปจนถึงจุดที่การถ่ายภาพสิ้นสุดลง

 • สิ่งต่อไปนี้จะสิ้นสุดการถ่ายโดยไม่มีเสียงเตือนหรือการบันทึกภาพยนตร์:

  • หยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

  • ดึงการ์ดหน่วยความจำออก

ขณะถ่ายภาพ
 • ขณะถ่ายภาพ ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะสว่างและสัญลักษณ์การบันทึกภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู่ (แสดงเป็นชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนส่วนแสดงผลความไวชัตเตอร์ของแผงควบคุมทันทีก่อนที่แต่ละเฟรมจะถูกบันทึก

 • ในช่วงเวลาอื่น เวลาที่เหลืออยู่สามารถตรวจดูได้โดยกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

การปรับการตั้งค่าระหว่างการถ่ายภาพ

สามารถปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพและเมนูได้ระหว่างถ่ายภาพ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม จอภาพจะปิดประมาณ 2 วินาที ก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป

ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา: ข้อจำกัด

การบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลาไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • โหมด EFCT

 • การถ่ายภาพไลฟ์วิว

 • การบันทึกภาพยนตร์

 • การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพ Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา))

 • ตั้งเวลาถ่าย

 • การถ่ายคร่อม

 • การถ่ายภาพซ้อน

 • HDR (High Dynamic Range)

 • การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

 • การเลื่อนโฟกัส

 • ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

การเลือก [เปิด] สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • ค่าความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2

 • การถ่ายภาพด้วยแฟลช

 • โหมดหน่วงเวลาถ่าย

 • การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน

 • ลดการกะพริบ