กดปุ่ม G เพื่อดูเมนู

1

D เมนูแสดงภาพ

2

C เมนูถ่ายภาพ

3

1 เมนูถ่ายภาพยนตร์

4

A เมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

5

B เมนูตั้งค่า

6

N เมนูรีทัช

7

Oเมนูของฉัน/m ค่าที่เพิ่งตั้ง*

8

สัญลักษณ์แสดงวิธีใช้ d

9

การตั้งค่าปัจจุบัน

 • ท่านสามารถเลือกเมนูที่แสดง ค่าเริ่มต้นคือ [เมนูของฉัน]

การใช้เมนู

ท่านสามารถค้นหาเมนูต่างๆ โดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J

1

เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น

2

เลือกรายการที่ไฮไลท์

3

แสดงเมนูย่อย เลือกรายการที่ไฮไลท์ หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านขวา

4

เลื่อนเคอร์เซอร์ลง

5

ยกเลิกและกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านซ้าย

 1. ไฮไลท์สัญลักษณ์สำหรับเมนูปัจจุบัน

  กดปุ่ม 4 เพื่อไฮไลท์สัญลักษณ์สำหรับเมนูปัจจุบัน

 2. เลือกเมนู

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

 3. วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไว้ในเมนูที่เลือก

  กดปุ่ม 2 เพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไว้ในเมนูที่เลือก

 4. ไฮไลท์รายการเมนู

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการเมนู

 5. แสดงตัวเลือก

  กดปุ่ม 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับรายการเมนูที่เลือกไว้

 6. ไฮไลท์ตัวเลือก

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์ตัวเลือก

 7. เลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์
  • กดปุ่ม J

  • หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่เลือกรายการใดๆ ให้กดปุ่ม G

  • หากต้องการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

รายการปรากฏเป็นสีเทา

รายการและตัวเลือกเมนูบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับโหมดและสถานะของกล้อง รายการที่ไม่สามารถใช้งานได้จะแสดงเป็นสีเทาและไม่สามารถเลือกได้

การป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อต้องป้อนข้อความ

1

พื้นที่แสดงข้อความ

2

พื้นที่แป้นพิมพ์

3

การเลือกแป้นพิมพ์

 • ป้อนตัวอักษรที่ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์โดยไฮไลท์ได้ด้วยปุ่มเลือกคำสั่งแล้วกดปุ่ม J

 • หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวาในพื้นที่แสดงข้อความ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

 • หากต้องการการสลับแป้นพิมพ์เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กและสัญลักษณ์ ให้ไฮไลท์สัญลักษณ์การเลือกแป้นพิมพ์แล้วกดปุ่ม J สัญลักษณ์การเลือกแป้นพิมพ์อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี

 • หากป้อนตัวอักษรเมื่อพื้นที่แสดงข้อความเต็ม ตัวอักษรด้านขวาสุดจะถูกลบ

 • ในการลบตัวอักษรด้านล่างเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่ม O (Q)

 • ในการป้อนให้เสร็จสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม X (T)

 • หากต้องการออกโดยไม่ป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม G

สัญลักษณ์ d (วิธีใช้)
 • ในที่ที่สามารถใช้ได้ คำอธิบายของรายการที่เลือกในปัจจุบันสามารถดูได้โดยกดปุ่ม Q/g (U)

 • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อน

 • กดปุ่ม Q/g (U) อีกครั้งเพื่อกลับสู่เมนู

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาเมนูต่างๆ ได้โดยใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส ( การควบคุมด้วยระบบสัมผัส )