การเลือก Picture Control

ปรับการตั้งค่าการประมวลผลภาพ (Picture Control) ตามวัตถุหรือความคิดสร้างสรรค์ของท่าน สามารถเข้าถึงตัวเลือก Picture Control ได้ผ่านรายการ [ตั้งค่า Picture Control] ในเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ตั้งค่า Picture Control, ตั้งค่า Picture Control)

 • ในโหมดอื่นนอกเหนือจาก P, S, A และ M กล้องจะเลือก Picture Control โดยอัตโนมัติตามฉาก

ตัวเลือก

คำอธิบาย

n

[อัตโนมัติ]

กล้องจะปรับเฉดสีและโทนสีโดยอัตโนมัติตามค่า Picture Control [มาตรฐาน] ลักษณะผิวของวัตถุภาพบุคคลจะดูนุ่มนวลมากขึ้น และวัตถุภาพ เช่น ใบไม้กับท้องฟ้าที่ถ่ายภายนอกอาคารจะมีสีสดมากกว่าในภาพที่ถ่ายด้วยค่า Picture Control [มาตรฐาน]

Q

[มาตรฐาน]

ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อให้ได้ภาพที่สมดุล เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

R

[สีธรรมชาติ]

ประมวลผลน้อยที่สุดเพื่อความเป็นธรรมชาติของภาพ เลือกใช้สำหรับภาพถ่ายที่จะนำไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง

S

[สีสด]

ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใสเหมาะสำหรับภาพพิมพ์ เลือกใช้เพื่อเน้นสีสันดั้งเดิมของภาพถ่าย

T

[โทนสีเดียว]

ถ่ายภาพโทนสีเดียว

o

[ภาพบุคคล]

ผิวเรียบเนียนเพื่อภาพบุคคลที่ดูเป็นธรรมชาติ

p

[ทิวทัศน์]

ถ่ายภาพทิวทัศน์และภาพในเมืองที่มีสีสันสดใส

q

[แฟลต]

รักษารายละเอียดไว้ในช่วงโทนแสงที่กว้าง ตั้งแต่ส่วนที่สว่างจนถึงส่วนที่เป็นเงา เลือกใช้สำหรับภาพถ่ายที่ต้องการนำไปประมวลผลหรือรีทัชอีกในภายหลัง

k01k20

[Creative Picture Control (Picture Control แบบสร้างสรรค์)]

Picture Control แบบสร้างสรรค์จะมีความเฉพาะตัวของเฉดสี โทนสี ความอิ่มตัวของสี และการตั้งค่าอื่นๆ เพื่อให้เหมาะกับเอ็ฟเฟ็กต์ที่ใช้งาน เลือกจากตัวเลือกทั้งหมด 20 ตัวเลือก รวมถึง [ความฝัน] และ [ยามเช้า]

ตั้งค่า Picture Control

รายการ [ตั้งค่า Picture Control] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะมีตัวเลือก [เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย] เช่นกัน ซึ่งตั้งค่า Picture Control สำหรับภาพยนตร์เหมือนกับที่ใช้ในภาพถ่าย

การแก้ไข Picture Control

ท่านสามารถแก้ไข Picture Control ให้เหมาะกับฉากหรือตามความคิดสร้างสรรค์ของช่างภาพได้

 1. เลือก Picture Control

  ไฮไลท์ Picture Control ที่ต้องการจากรายการ Picture Control แล้วกดปุ่ม 2

 2. ปรับการตั้งค่า

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์การตั้งค่าที่ต้องการ (การตั้งค่า Picture Control) แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 (ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตาม Picture Control ที่เลือก) หากต้องการปรับระดับ [ความคมชัด], [ความคมชัดช่วงกลาง] และ [ความชัดเจน] ให้สมดุลอย่างรวดเร็ว ให้ไฮไลท์ [เพิ่มความคมชัดอย่างเร็ว] แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าจะปรับการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จ สามารถเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงานได้โดยกดปุ่ม O (Q)

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังรายการ Picture Control โดย Picture Control ที่ได้รับการแก้ไขจากค่าที่ตั้งจากโรงงานจะมีเครื่องหมายดอกจัน (“U”) กำกับไว้

การตั้งค่า Picture Control

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[ระดับเอ็ฟเฟ็กต์]

ปิดหรือเพิ่มระดับเอ็ฟเฟ็กต์ของ Picture Control แบบสร้างสรรค์

[เพิ่มความคมชัดอย่างเร็ว]

ปรับระดับความสมดุลของ [ความคมชัด], [ความคมชัดช่วงกลาง] และ [ความชัดเจน] อย่างรวดเร็ว พารามิเตอร์เหล่านี้สามารถปรับได้ทีละรายการ

[ความคมชัด]

[ความคมชัด]: ควบคุมความคมชัดของรายละเอียดและเส้นขอบ

[ความคมชัดช่วงกลาง]

[ความคมชัดช่วงกลาง]: ปรับความคมชัดของรูปแบบและเส้นในช่วงระหว่าง [ความคมชัด] และ [ความชัดเจน]

[ความชัดเจน]

[ความชัดเจน]: ปรับความคมชัดโดยรวมและความคมชัดของเส้นขอบโดยไม่ส่งผลต่อความสว่างหรือช่วงไดนามิก

[คอนทราสต์]

ปรับคอนทราสต์

[ความสว่าง]

เพิ่มหรือลดความสว่างโดยไม่ให้สูญเสียรายละเอียดที่เป็นแสงสว่างหรือเงา

[ความอิ่มตัวของสี]

ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี

[เฉดสี]

ปรับเฉดสี

[เอ็ฟเฟ็กต์จากฟิลเตอร์]

จำลองเอ็ฟเฟ็กต์ของฟิลเตอร์สีบนภาพถ่ายโทนสีเดียว

[โทนภาพ]

เลือกโทนสีที่ใช้ในภาพถ่ายโทนสีเดียว กดปุ่ม 2 เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นไว้นอกเหนือจาก [B&W] (ขาวดำ) สำหรับแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี

[โทนภาพ] (Creative Picture Control (Picture Control แบบสร้างสรรค์))

เลือกเฉดสีที่ใช้สำหรับ Picture Control แบบสร้างสรรค์

[เอ็ฟเฟ็กต์จากฟิลเตอร์]

เลือกจาก [เอ็ฟเฟ็กต์จากฟิลเตอร์] ต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[Y] (สีเหลือง) *

ตัวเลือกเหล่านี้จะเพิ่มคอนทราสต์และสามารถใช้ลดแสงสว่างของท้องฟ้าในภาพทิวทัศน์ สีส้ม ([O]) จะทำให้เกิดคอนทราสต์มากกว่าสีเหลือง ([Y]), สีแดง ([R]) จะเกิดคอนทราสต์มากกว่าสีส้ม

[O] (สีส้ม) *

[R] (สีแดง) *

[G] (สีเขียว) *

สีเขียวจะช่วยปรับสีผิวให้นุ่มนวลขึ้น ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคลและอื่นๆ ที่คล้ายกัน

 • คำในวงเล็บคือชื่อของฟิลเตอร์สีของผู้ผลิตรายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการถ่ายภาพขาวดำ

เมนู i

การไฮไลท์ [ตั้งค่า Picture Control] ในเมนู i แล้วกดปุ่ม J จะแสดงรายการ Picture Control ไฮไลท์ Picture Control แล้วกดปุ่ม 3 เพื่อปรับการตั้งค่า

 • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์การตั้งค่า กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25

 • ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตาม Picture Control ที่เลือก

 • สามารถเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงานได้โดยกดปุ่ม O (Q)

 • กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับไปที่เมนู i

 • Picture Control ที่ได้รับการแก้ไขจากค่าที่ตั้งจากโรงงานจะมีเครื่องหมายดอกจัน (“U”) กำกับไว้

สัญลักษณ์ j

สัญลักษณ์ j ที่อยู่ใต้การแสดงผลค่าในเมนูตั้งค่า Picture Control จะบอกค่าดั้งเดิมสำหรับการตั้งค่า

[A] (อัตโนมัติ)
 • การเลือกตัวเลือก [A] (อัตโนมัติ) ที่มีให้สำหรับการตั้งค่าบางอย่างช่วยให้กล้องปรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

 • ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามค่าแสงและตำแหน่งของวัตถุในกรอบภาพ

Picture Control [อัตโนมัติ]

สามารถปรับการตั้งค่าได้ในช่วง [A–2] ถึง [A+2]

การสร้าง Picture Control แบบกำหนดเอง

บันทึก Picture Control ที่บันทึกไว้เป็น Picture Control แบบกำหนดเอง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[บันทึก/แก้ไข]

สร้าง Picture Control แบบกำหนดเองใหม่จากการตั้งค่าล่วงหน้าหรือ Picture Control แบบกำหนดเองที่มีอยู่ หรือแก้ไข Picture Control แบบกำหนดเองที่มีอยู่

[เปลี่ยนชื่อ]

เปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกำหนดเอง

[ลบ]

ลบ Picture Control แบบกำหนดเอง

[โหลด/บันทึก]

คัดลอก Picture Control แบบกำหนดเองไปยังและจากการ์ดหน่วยความจำ

การสร้าง Picture Control แบบกำหนดเอง

ท่านสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยู่ในกล้องแล้วบันทึกไว้เป็น Picture Control แบบกำหนดเองได้

 1. ไฮไลท์ [จัดการ Picture Control] ในเมนูถ่ายภาพหรือภาพยนตร์แล้วกดปุ่ม 2
 2. เลือก [บันทึก/แก้ไข]

  ไฮไลท์ [บันทึก/แก้ไข] แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อแสดงตัวเลือก [เลือก Picture Control]

 3. เลือก Picture Control

  ไฮไลท์ Picture Control ที่มีอยู่ แล้วกดปุ่ม 2 หรือกดปุ่ม J เพื่อไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสำเนาของ Picture Control ที่ไฮไลท์ไว้โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติม

 4. แก้ไข Picture Control ที่เลือกไว้

  หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่จากค่าที่ตั้งจากโรงงานให้กดปุ่ม O (Q) กดปุ่ม J เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

 5. เลือกปลายทาง

  เลือกปลายทางสำหรับ Picture Control แบบกำหนดเอง (C-1 ถึง C-9) แล้วกดปุ่ม 2

 6. ตั้งชื่อ Picture Control

  • หน้าจอการป้อนข้อความจะปรากฏขึ้น

  • โดยค่าเริ่มต้น Picture Control ที่บันทึกใหม่จะได้รับการตั้งชื่อโดยการใส่ตัวเลขสองหลัก (กำหนดให้โดยอัตโนมัติ) ต่อท้ายชื่อของ Picture Control ที่มีอยู่ ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7 เพื่อดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนชื่อ Picture Control หรือเปลี่ยนชื่อ Picture Control ตามที่อธิบายไว้ใน “การป้อนข้อความ” (การป้อนข้อความ) ชื่อของ Picture Control แบบกำหนดเองมีความยาวได้ไม่เกินสิบเก้าตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ หลังจากตัวที่สิบเก้าจะถูกลบ

 7. กดปุ่ม X (T)
  • การป้อนข้อความจะสิ้นสุดลง

  • Picture Control ที่บันทึกใหม่จะเพิ่มไปในรายการ Picture Control

สัญลักษณ์แสดง Picture Control ต้นฉบับ

Picture Control ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่เป็นต้นฉบับในการสร้าง Picture Control แบบกำหนดเองจะมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ที่มุมบนขวาของหน้าจอแก้ไข

ตัวเลือก Picture Control แบบกำหนดเอง

ตัวเลือกที่มีให้สำหรับ Picture Control แบบกำหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control แบบกำหนดเองต้นฉบับที่ใช้สร้าง

การแบ่งปัน Picture Control แบบกำหนดเอง

รายการ [โหลด/บันทึก] ในเมนู [จัดการ Picture Control] มีตัวเลือกที่ปรากฏด้านล่าง ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อคัดลอก Picture Control แบบกำหนดเองไปยังและจากการ์ดหน่วยความจำ (ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ได้กับการ์ดหน่วยความจำในช่องที่ 1 เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการ์ดหน่วยความจำในช่องที่ 2) หลังจากคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำ สามารถใช้ Picture Control กับกล้องอื่นหรือซอฟต์แวร์ที่รองรับ

 • [คัดลอกไปกล้อง]: คัดลอก Picture Control แบบกำหนดเองจากการ์ดหน่วยความจำไปยัง Picture Control แบบกำหนดเอง C-1 ถึง C-9 ที่อยู่ในกล้องพร้อมตั้งชื่อตามต้องการ

 • [ลบจากการ์ด]: ลบ Picture Control แบบกำหนดเองที่เลือกออกจากการ์ดหน่วยความจำ

 • [คัดลอกไปการ์ด]: คัดลอก Picture Control แบบกำหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกล้องไปยังจุดหมายปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการ์ดหน่วยความจำ